Co je to tank?


Co je to tank? Zjednodušeně je to obrněné bojové vozidlo vybavené výzbrojí schopnou vyřadit z boje (zničit) jiný tank. Tak jednoduché to, ale zase není. Tank je hlavně stroj, který je konstruován za nějakým účelem.
V I. světové válce byl tank použit jako stroj, který odolával pěchotním zbraním nepřítele (hlavně kulometům) a nesl spoustu děl, kterými potom likvidoval nepřátelská ohniska odporu aby mohla vlastní pěchota postupovat bezpečně přes zákopy. K tomuto účelu byl postaven prostředek s odpovídajícím pancéřováním, bohatou výzbrojí a hlavně pojezdovým ústrojím, které mu umožňovalo proniknout přes různé protipěchotní překážky a zákopy. Proto taky zpočátku tanky rostly do délky aby byly schopné přejet přes co nejširší zákopy (výsledkem tohoto snažení byl např. tank Mk.VIII Liberty překonávající skoro 5 metrů široký zákop). Tato linie vývoje tankové techniky však velice rychle "vymřela". Už v I. sv. válce byly zkonstruovány lehké a rychlé tanky pro podporu jízdy. Nakonec tyto tanky jízdu zcela nahradily. Z těchto typů tanků se pak vyvinuly dvě hlavní linie tanků pro 30. a 40. léta. Tanky určené hlavně pro ničení jiných tanků a tanky určené hlavně proti pěchotě. První skupina byla ve 30. letech vybavena malorážovými kanóny, které střílely vysokou rychlostí protipancéřové střelivo. Tyto tanky se vyznačovaly i velkou živostí. Pěchotní tanky zase většinou nesly výzbroj větší ráže a střílely nižší rychlostí protipěchotní střelivo. Nebyl také u nich kladen důraz na vysokou rychlost, protože měly postupovat společně s pěchotou. Velký obrat nastal u pancéřování. Příchod nových zbraní určených hlavně pro boj s tanky vedl ke snaze konstruktérů tanky lépe chránit. Dobré pancéřování měly hlavně pěchotní tanky. U tanků pro boj s tanky se spoléhalo hlavně na jejich živost a tím obtížnost zasáhnout rychle se pohybující cíl a na jejich protitankový kanón. Klíčová pro vývoj tanků byla II. sv. válka. Ve snaze zvítězit byly vynaloženy obrovské finanční a tvůrčí prostředky na vývoj nových zbraní. Ke konci války má běžný tank kanón ráže 76 mm a vyšší. Kvůli těžkému pancéřování je rychlost málokdy vyšší než 40 km/h. Proto se nabízí myšlenka sloučit vlastnosti pěchotního a "protitankového" (bitevní nebo křižníkové tanky) do jednoho. Jako první tank, u kterého se tohle podařilo se většinou uvádí britský Centurion, ale dá se říct, že stejně dobře to může být i sovětský tank T-34/85. Po I. sv. válce bylo také používáno dělení tanků podle jejich hmotnostní kategorie na lehké, střední a těžké (popř. ještě supertěžké). Vývoj tanků obecně spěl k strojům těžším, lépe pancéřovaným a lépe vyzbrojeným. To se dělo ve všech hmotnostních kategoriích, takže ke konci války byly např. lehké tanky vyzbrojeny a pancéřovány lépe než předválečné těžké tanky. Hlavní požadavek na výzbroj tanku po II. sv. válce byl, aby jeho palebná síla stačila ke zničení jakéhokoliv nepřátelského tanku. Z tohoto důvodu se začalo upouštět od lehkých tanků a ty po dobu Studené války přežívaly hlavně ve státech se špatnou infrastrukturou, kde by měl těžší tank problém se pohybovat. Prioritu měly střední a těžké tanky. V 50. a 60. letech však se i tyhle dvě skupiny sloučily do jedné, na západě označované zkratkou MBT (Main Battle Tank) - hlavní bojový tank. Lehké a střední tanky, přesto úplně nevymřely (více v kapitole Typy tanků). V dnešní době jsou tanky určeny hlavně k ničení jiných tanků. Výjimkou je třeba Velká Británie, kde je tank brán jako víceúčelové vozidlo a počítá se s ním i pro jiné než protitankové úkoly. I v bývalém SSSR byly tanky vybaveny municí účinnou proti méně odolným překážkám a pěchotě. Spousta zemí vyvíjí munici, se kterou je tank schopen efektivně ničit daleko širší spektrum cílů (viz. Střelivo).
Tím máme za sebou určení tanků, ale stroj, který je určený k ničení tanků nemusí být jen tank. Bitevní vrtulník je v dnešním pojetí boje také stroj převážně určený k protitankové činnosti. Dostáváme se ke konstrukčnímu schématu moderního tanku. Tank je pásové vozidlo (i když na tomhle se všichni neshodnou, takový B1 Centauro může být označen za kolový tank). Tank je vybaven plně otočnou věží s kanónem s protitankovými schopnostmi (Strv 103 nemá vůbec věž, ale je řazen mezi tanky protože plnil ve Švédské armádě úlohu tanku a britský lehký tank Scorpion zase už dnes nemá požadovanou schopnost protitankového boje). Tyto rysy ale nejsou trvalé. V budoucnu se počítá s tanky vybavenými pouze raketami. Tanky to budou jen proto, že budou zastávat jejich úlohu, protože technicky bychom zařadili takový stroj mezi raketové stíhače tanků. Další dnešní tanky jako třeba CV90120 jsou řazeny mezi stíhače tanků. Co autor to jiný názor. Na těchto stránkách je zařazen mezi tanky, protože jejich úkoly dokáže plnit a konstrukčně odpovídá tanku. Podobně je tomu v případě vozidel Ikv 91 nebo řady ASCOD 105. Je to sice poněkud zjednodušený náhled, ale je podle mě vyhovující.
© Daniel Machacek 2001 - 2002