AMX Leclerc

Historie a obecná charakteristika:
Tank Leclerc je představitelem tankové techniky již 4. generace. Celkové schéma tanku je klasické s oddílem řidiče v přední části, střední část s věží a zadní motorovou sekcí. Věž je však jen dvoumístná, protože z osádky byl vyloučen nabíječ, kterého nahradilo automatické nabíjecí zařízení. Řidič sedí vepředu vlevo a vpravo od něj je umístněna rezervní munice. K řízení používá volant. Velitel sedí vlevo ve věži a střelec vpravo. Tank byl oficiálně vyvíjen od prosince 1982 pod prozatímním označením Engin Principal de Combat (EPC) nebo taky AMX 48 z podnětu francouzské armády. V roce 1985 byl v Atelier de Construction d`Issy-les-Moulineaux vypracován přesný projekt a proběhly první testy komponentů budoucího tanku. 30. 1. 1986 bylo rozhodnuto, že projekt EPC dostane jméno Leclerc. Projekt byl upřesněn v polovině roku 1986 a padlo rozhodnutí o výrobě šesti prototypů. První prototyp byl hotov v lednu 1987. Prototypy byly zkoušeny v letech 1987 až 1991. Od března 1988 byl upravován design tanku, který doposud vzhledově představoval v podstatě kopii německého tanku Leopard 2. Tank Leclerc byl poprvé oficiálně veřejnosti představen v roce 1990 na výstavě v Satory. První sériový tank spatřil světlo světa v prosinci 1991 a francouzská armáda ho přebrala 14. ledna příštího roku. Celkem šest výrobních linek firmy GIAT Industries se účastní produkce Leclercu. Jsou to linky v Toulouse, Saint-Chamond, Tulle, Bourges, Tarbes a Roanne. Věž je konstruována v Tarbes a v Roanne, kde se vyrábí podvozky, je spojena s podvozkem v jeden celek. První regiment, který dostal tanky Leclerc je 501-503Rd RCC. V roce 1998 začaly být dodávány vylepšené tanky verze Mk.2 (viz. verze). Celkem se počítá s dodáním 310 kusů tanku Leclerc všech verzí do roku 2006, s možným rozšířením o dalších 96 kusů. Ty by měly tvořit výzbroj čtyř obrněných a mechanizovaných brigád. V rámci modernizace se plánuje v roce 2002 výměna automatického protipožárního systému a dodání bojišťového informačního a řídícího systému. Kolem roku 2006 je plánována výměna termovizního zaměřovače za lepší, instalace identifikačního systému a výměna aktivního obranného systému GALIX. Konečně kolem roku 2010 je plánováno vylepšit pancéřovou ochranu tanku.

Jeden z prototypů tanku Leclerc. Všimněte si tvaru věže, který prakticky kopíruje tvar věže německého tanku Leopard 2.

Palebná síla:
Tank je vyzbrojen kanónem CN-120-26 "Lisse" (též nazýván F1) ráže 120 mm. Kanón má hladký vývrt a termickou ochranu hlavně z hořčíkové slitiny. Hlaveň tvoří silně chromovaný autofretovaný monoblok. Pro tank Leclerc ho vyrobila společnost GIAT Industries. Vývoje tohoto kanónu a munice se kromě již zmíněné firmy zúčastnila i německá firma Rheinmetall Industrie. Kanón má délku v rážích 52. Náměr kanónu je -8 až 20 stupňů. Odměr je celokruhový. Kanón je stabilizován v náměru i odměru. Může používat standartní munici NATO ráže 120 mm. Pohon věže je elektrický a je dodán firmou Compagnie de Signaux et Enterprises Electriques. Tank Leclerc je vybaven plně automatickým nabíjecím zařízením firmy Creusot-Loire Industrie (vlastníkem této firmy je GIAT), které umožnilo snížit posádku tanku na tři muže. V nabíjecím zařízení je připraveno 22 nábojů. Dalších 18 nábojů je umístněno vpravo vpředu v korbě. Toto nabíjecí zařízení umožňuje střelbu rychlostí asi 10 až 12 výstřelů za minutu a to i za vysokých rychlostí. Doplňkovou výzbroj tvoří koaxiální kulomet ráže 12,7 mm a protiletadlový kulomet ráže 7,62 mm. Protiletadlový kulomet je ovládán velitelem zevnitř tanku. Dále je tank vybaven devíti zadýmovacími granátomety systému Galix, vyvinutém firmou Lacroix SA ve spolupráci s GIATem.. Na levé straně jsou instalovány 4 a na pravé 5. Palebný průměr granátů do těchto granátometů ráže 80 mm zahrnuje 4 dýmové granáty ARF FUM VIR Galix, dva zábleskové granáty Galix LEUR a 3 šrapnelové protipěchotní granáty Galix DREC.

Systém řízení palby a přístrojové vybavení tanku:
Leclerc je vybaven zcela novým systémem řízení palby vyvinutým speciálně pro tento tank. Díky němu tank zasahuje cíle vzdálené 2000 metrů s pravděpodobností 90 až 95 procent a účinná mířená střelba je možná až do vzdáleností 3500 až 4000 metrů. Doba od zjištění cíle po výstřel je zkrácena pod 6 sekund a tank může teoreticky napadnout až šest cílů během půl minuty. Počítačové vybavení obsahuje dva počítače dodané firmou Dassault Electronique, z nichž jeden slouží ke zpracovávání údajů z úsťového refernčního systému typu Hardy 20 a snímačů rychlosti větru, teploty, tlaku atd., a druhý k ovládání palebných systémů. Počítače jsou vybaveny pamětí 500 megabajtů RAM. Velitel a střelec mají k dispozici dva laserové dálkoměry od firem Compagnie Industrielle des Lasers a britské Avimo. Střelec je vybaven zaměřovačem HL60 od Societe d`Electricite & de Mecanique (SAGEM). HL60 je vybaven optikou stabilizovanou ve dvou osách. Zrcadlo zaměřovače je vyrobeno z berylliové slitiny a je vybaveno dvěma gyroskopy a třemi akcelerometry, které slouží ke stabilizaci. HL60 dále obsahuje termokameru ATHOS o dosahu 2000 až 5000 metrů podle režimu činnosti. K měření vzdálenosti slouží vestavěný laserový dálkoměr typu Nd:YAG firmy Avimo. Jeho dosah je 300 až 9995 metrů při přesnosti měření na 5 metrů a může pracovat při teplotách -30 až 55°C (s omezením od -40 do 70°C). Střelec může na svém displeji sledovat obraz na denním kanálu se zvětšením 2x nebo 10x nebo elektro-optický kanál se zvětšením 10x nebo kanál termovizní. HL60 je ještě vybaven elektronikou mající za úkol zjistit rychlost a úhlovou polohu cíle. Tyto údaje pak předává hlavnímu střeleckému počítači. Stanoviště velitele je vybaveno plně gyroskopicky stabilizovaným panoramatickým zaměřovačem HL70 firmy Societe de Fabrication d`Instruments de Measure (SFIM). Odměr zaměřovače je celokruhový. Náměr je -20 až 40 stupňů. Velitel má k dispozici tři panely. První slouží k primární kontrole a monitoringu druhý k ovládání hlavní výzbroje a kontrole systémů přenosu dat a třetí ke kontrole protiletadlového kulometu a snímačů vstupních dat. Dále je vybaven displejem na kterém se mu zobrazuje pohled ze střeleckého zaměřovače. Navíc má velitel k dispozici 8 denních periskopů a stejně jako v případě tanku Challenger 2 je pod každým tlačítko, po jehož zmáčknutí se věž natočí do daného směru. Data o vnějším prostředí získává systém řízení palby z meteo senzoru IRDAM 2156 firmy IRDAM SA. IRDAM 2156 měří rychlost a směr větru, teplotu vzduchu a tlak. V budoucnu se počítá s nahrazením tohoto meteosenzoru jiným typu Series 270 firmy Cableries & Trefileries de Cossonay. Vyznačuje se schopností měřit rychlost a směr větru, teplotu vzduchu, atmosférický tlak a relativní vlhkost vzduchu. Součástí elektronického vybavení tanku bude v blízké budoucnosti i bojišťový informační systém. Pro tank Leclerc byl již počátkem devadesátých let vyvinut systém známý hlavně pod zkratkou FINDERS (Fast Information, Navigation, Decision and Reporting System) nebo též pod názvem Leclerc Battle Management System firem GIAT Industries a Aerospatiale Matra. Tímto systémem jsou vybaveny tanky AMX Leclerc Tropic Spojených Arabských Emirátů. Francouzská armáda tyto systémy zatím nezavedla, ale vypsala konkurz pod názvem Syst`eme d`Information Terminal. Do konkurzu se přihlásily firmy GIAT a Aerostatiale Matra se systémem FINDERS, SAGEM se systémem Tactics a Thompson-CSF se systémem SIT. Zatím není znám výsledek (2001). Řidič používá pro jízdu v noci denní/noční pasivní noktovizní periskop TTD OB-60 firmy Thompson.

Ochrana:
Balistická ochrana tanku je zajištěna velmi silným pokročilým modulárním kompozitním pancéřováním využívajícím keramické materiály. Díky svému modulárnímu charakteru je možné pancíř vyměnit za jiný typ. Pro tento tank je k dispozici i pancéřování dynamické. Pancéřování zajišťuje tomuto tanku vysoký stupeň ochrany proti kumulativním i podkaliberním průbojným střelám. Tank je dále vybaven mohutnými ochrannými kryty pásů. V době svého zavedení do výzbroje patřil tento tank mezi nejlépe chráněné tanky planety. Posádka je navzájem oddělena, takže se snižuje riziko vyřazení celé posádky z boje. Ovládání věže a kanónu je plně elektrické. Je tak sníženo riziko požáru hydraulické kapaliny. 22 ks pro kanón vezené munice je umístněno ve věži a je odděleno pancéřovou přepážkou od prostoru osádky. Vrch věže je vybaven tzv. odfukovacími panely. Zbytek munice je umístněn v lépe chráněné korbě tanku. Tank je vybaven výkonným filtroventilačním systémem a automatickým protipožárním zařízením v prostoru motoru i posádky. Tank je vybaven aktivním obranným systémem Galix. Ten využívá údajů z detektoru laserového ozáření Dallas firmy SAGEM. Po zjištění laserově naváděné střely automaticky odpaluje do daného směru dýmové granáty, které rozptylují laserový paprsek. Systém může být ale ovládán i manuálně. Systém používá i dýmové granáty tlumící jak v optickém spektru tak i v několika infračervených pásmech. V budoucnu se počítá s jeho nahrazením systémem aktivní obrany KBCM. Na obranu proti pěchotě používá tříštivotrhavé granáty. Protiletadlový kulomet je ovládán z vnitřku vozidla, což taky zvyšuje ochranu osádky. K ochraně tanku dále přispívá vysoká pohyblivost tanku.

Pohyblivost:
Tank pohání dieslový motor SACM Diesel V8X-1500 T9 o výkonu 1100 kW při 2500 ot/min. Motor má 8 válců skloněných do V pod úhlem 90° a využívá vysoce výkonného přeplňování typu Suralmo Hyperbar. Součástí motoru je turbína Turbomeca TM307B. V případě že neběží hlavní motor je schopna přes generátor dodávat 9 kW elektrické energie potřebné pro napájení hlavních systémů tanku jako je elektronika a pohon zbraňového systému. Startér hlavního motoru dodává Paris-Rhone a chladící systém integrovaný s blokem motoru, obsahující dva horizontální radiátory, dodává firma Chausson SA. Motor je také vybaven systémem elektronické kontroly od firmy SAGEM. Ten využívá počítač a slouží ke kontrole startu motoru, požadavků motoru na přísun paliva a kontrole celkového stavu motoru. Automatickou hydraulickou převodovku ESM 500 s pěti převodovými stupni vpřed a dvěma vzad dodala firma Societé d`Equipements Systémes et Mécanismes (SESM). Primární brzdný systém dodává Societe Europeenne de Propulsion a využívá brzdné destičky z uhlíkových vláken. Hydraulické zavěšení dvouválcového typu dodává Société d`Applications des Machines Motrices organization a Messier Auto Industrie. Zavěšení poskytuje značnou stabilitu při palbě ve všech podmínkách. Řidič má možnost ovládat nastavení napnutí pásů. Vysoký poměr výkonu ke hmotnosti (20,2 kW/t) spolu s vyspělým hydropneumatickým zavěšením umožňuje vysokou pohyblivost a agilitu. Tank je schopen zrychlit z 0 na 32 km/h za méně než 6 sekund (uvádí se hodnota 5,5 s na silnici) což přesahuje i možnosti tanku Abrams vybaveného turbínou. Průměrná rychlost v terénu je úctyhodná - 50 km/h. Tank je schopen překonávat vodní překážky o hloubce až 4 m hlubokým broděním.

Verze a odvozené typy:
AMX Leclerc prototyp (AMX 48): Prototyp tanku Leclerc vybavený jiným typem pancéřování. Věž podobná věži tanku Leopard 2.
AMX Leclerc Mk.1 (Série 1): Hlavní model tanku Leclerc dodaný v počtu 134 (135) ks francouzské pozemní armádě. Je optimalizován pro evropské klimatické podmínky.
AMX Leclerc Mk.2 (Série 2): Nahradil ve výrobě model Mk.1 v roce 1998. Má řadu vylepšení, která zahrnují klimatizaci umožňující tanku operovat i v oblastech s vysokou teplotou vzduchu a upravený software SŘP. Pět tanků Leclerc bylo zkoušeno v polovině roku 1999 v Kataru za teplot dosahujících až 54 °C ve stínu.
AMX Leclerc Tropic: Varianta dodávaná do Spojených Arabských Emirátů. Popsána samostatně.
Leclerc DNG (Dépanneur de Nouvelle Génération): Vyprošťovací tank na podvozku tanku Leclerc zaváděný do výzbroje francouzské armády od roku 1998.
Leclerc DNG K2D: Leclerc DNG vybavený odminovacími systémy FWMP, DEMETER a SOSNA.
Leclerc EPG: Ženijní tank vybavený 142 mm demoličním dělem.
Leclerc PTG: Mostní tank vybavený britskými mostovkami No.10 (26 m) nebo No.12 (13,5 m).
Leclerc DTT (Driver Training Tank): Tank pro výcvik řidičů se dvěmi stanovišti pro řidiče. Francie a SAE vlastní po dvou tancích.

AMX Leclerc Mk.2 při testech v Kataru.


AMX Leclerc - Data: 
Typ: hlavní bojový tank
Posádka: 3
Rozměry:
    Délka korby (mm) 6 880
    Délka s kanónem dopředu (mm) 9 871
    Maximální šířka (mm) 3 710
    Maximální výška (mm) 2 923
    Výška po věž (mm) 2 380
    Světlost (mm) 500
Hmotnost:
     prázdná (kg) 52 000
     bojová (kg) 54 500
Výzbroj:
    Kanón - Typ/Ráže/Délka GIAT CN-120-26 "Lisse" (F1) hl/120/52
               - Počet nábojů  40
               - Stabilizace ano ve dvou osách
               - Odměr (°) 360
               - Náměr (°) -8 až 15
    Spřažený kulomet - Typ/Ráže ?/12,7
                    - Počet nábojů 800
    Protiletadlový kulomet - Typ/Ráže ?/7,62
                    - Počet nábojů 900
    Zadýmovací granátomety  5 + 4 ráže 80 mm systému GALIX
        - Délka styčné plocha pás-země (mm) 4 300
Zavěšení podvozku: hydropneumatické
Pohon a výkony:
    Motor - Typ SSCM V8X1500
               - Výkon (kW)/při otáčkách (ot/min) 1100/2 500
    Převodovka - Typ Valeo/SESM ESM 500
                        - Počet stupňů - Vpřed/Vzad 4/1
    Palivo/Zásoba paliva (l) Nafta/1255 (1300) (+ 400 přídavné nádrže)
    Měrný hmotný výkon (kW/t) 20,2
    Měrný tlak na povrch (kg/cm.2) 0,9
    Rychlost - maximální (km/h) 71
    Rychlost - průměrná v terénu (km/h) kolem 50
    Dojezd - na komunikaci (km) 550 (700 s přídavnými nádržemi)
    Dojezd - v terénu (km) ?
    Maximální stoupání (%) 60
    Maximální náklon (%) 30
    Překročitelnost - šířka zákopu (m) 2,9
    Výstupnost - výška kolmé stěny (m) 1,25
    Brodivost - bez přípravy (m) 1,0
    Brodivost - s přípravou (m) 2,3
    Hluboké brodění (m) 4
Ochrana:
    Automatické protipožární zařízení ano
    Filtroventilační zařízení ano
 Pancéřování:
    Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm) modulární vrstvené/? 
               - Boky typ/max. tloušťka (mm) ocel + ochranné kryty pásů z modulárního pancéřování/?
               - Záď typ/max. tloušťka (mm) ocel/?
               - Dno typ/max. tloušťka (mm) ocel/?
    Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) modulární vrstvené/?
           - Boky typ/max. tloušťka (mm) modulární vrstvené/?
           - Záď typ/max. tloušťka (mm) ocel ?/?
           - Strop typ/max. tloušťka (mm) ocel ?/?
Systém řízení palby:
    Balistický počítač ano - digitální
    Zaměřovač HL70 denní/noční velitele, HL60 denní/noční střelce
    Dálkoměr laserový
Zařízení řidiče pasivní noktovizor
Elektrický systém:  ?
Ostatní informace: 
    Výrobce GIAT Industries, Francie
    Vývoj 1982 - 1989
    Prototyp 1989
    Výroba 1991 - 2005 ? (celkem 415 tanků, z toho 9 prototypů
a předsériových tanků)
    Rok zavedení do výzbroje 1992
    Rok vyřazení z výzbroje ve 21. stol.
    Ve výzbroji armád Francie (135 ks v roce 2000, 310 objednáno
a o dalších 96 se uvažuje (2000))
    Cena (US dolary) 8,502 mil. (2001)
© Daniel Machacek 2001 - 2002