M60A2

Historie a obecná charakteristika:

Tank M60A2 je třetí verzí tanku M60 zavedenou do výzbroje. Svými možnostmi se řadí mezi tanky druhé generace. Jeho vývoj byl zahájen počátkem 60. let (1961). Od přechozích modelů tanku M60 se lišil zejména zcela novým zbraňovým systémem, který mu měl umožnit efektivně ničit tanky protivníka na vzdálenosti přes 2000 metrů. Jeho hlavními komponentami byl nový kanón ráže 152 mm, který vedle běžných typů munice mohl střílet i řízené protitankové rakety. Zbraňový systém byl také vybaven novým systémem řízení palby. Nový zbraňový systém si také vyžádal postavení nové věže, ve které je umístněn. Hlavním integrátorem projektu byla společnost Chrysler Corporation. Původní návrh vybavit tank M60 kanónem schopným vystřelovat řízené protitankové rakety (typ MGM-51 Shillelagh) vznikl pravděpodobně koncem 50. nebo zpočátku 60. let. V té době se začalo s vývojem lehkého tanku M551 Sheridan vybaveným podobným kanónem. Ing. Miloš Soukup uvádí jako počátek vývoje rok 1961. V té době byl pravděpodobně k dispozici jen předběžný návrh, protože podle většiny západních zdrojů samotný vývoj začal až v roce 1964. První prototyp tanků označovaných jako M60A1E1/E2 byl hotov už v roce 1965. O rok později pak byla zahájena předsériová výroba. V té době byl tank oficiálně zaveden do výzbroje. Spousta problému hlavně technického rázu (problémy s hlavní zbraní a komplikovaným SŘP) byla vyřešena (a to ještě ne úplně) až v roce 1971 u modelu M60A1E2. To způsobilo zdržení sériové výroby, která se plně rozeběhla v roce 1972. Výrobní model tanku M60A1E2 byl oficiálně přejmenován na tank M60A2. První jednotky téhož roku dostaly první tanky. Plná bojeschopnost prvních jednotek byla dosažena pravděpodobně až v roce 1974. Výroba modelu M60A2 skončila v roce 1975 po vyrobení celkem 826 tanků. Jak už bylo řečeno problémy tanku M60A2 nebyly úplně dořešeny. Zejména v poli vadil komplikovaný a poruchový systém řízení palby a složitá elektroinstalace, pro který se tanku začalo přezdívat "Starship" (hvězdná loď). Kanón ráže 152 mm také nesplnil očekávání, která na něj byla kladena. To způsobilo, že od roku 1982 začaly být tanky M60A2 stahovány z aktivní služby. Část podvozků byla poté využita u mostních tanků AVLB, ženijních tanků M728 nebo robotických odminovávacích tanků RCOV (Robotic Counter-Obstacle Vehicle).
Celkové konstrukční uspořádání korby tanku není ničím vyjímečné a neliší se od předchozích modelů tanku M60. Vpředu je řidičský úsek, ve střední části je umístněna věž a v zadní je umístněna pohonná jednotka. Zato věž se od běžných konstrukcí odlišuje. Je trojmístná s netradičním umístněním členů osádky. Vpravo ve věži má stanoviště střelec a vlevo pak nabíječ. Velitel je uprostřed úzkého vršku věže přímo za kanónem a jeho stanoviště je oproti nabíječi i střelci podstatně výše. Vzadu na věži jsou umístněny dva koše na vezenou výstroj.

Palebná síla, systém řízení palby a přístrojové vybavení tanku:

Tank M60A2 je vybaven speciálním kanónem M162 ráže 152 mm. Kanón je příbuzný typu M81 stejné ráže, kterým je vybaven lehký tank Sheridan. Od něj se liší především větší délkou. Kanón je drážkovaný se stabilizací v obou rovinách. Kanón byl později dovybaven chybějícím ejektorem. Pohon kanónu i věže je elektrohydraulický s manuální zálohou. Při maximální rychlosti se celá věž otočí za 9,1 sekundy. Ovládat kanón může střelec i velitel. Z kanónu je možné střílet speciální municí ráže 152 mm. Používá se především tříštivotrhavá a kumulativní munice. Hlavní protitankovou municí jsou řízené protitankové rakety MGM-51A Shillelagh společnosti Philco-Ford. Maximální dostřel je asi 2500 až 3000 metrů. Účinný dostřel klasickými granáty je asi 2000 metrů. Zásoba munice je 46 kusů, z toho 13 kusů tvoří řízené rakety a 33 kusů neřízené granáty. 7 raket a 15 granátů je umístněno ve věži. 6 raket a 18 granátů je v korbě (vedle řidiče po obou stranách). Doplňkovou výzbroj tvoří spřažený kulomet M73, M73A1 popř. M219 ráže 7,62 mm se zásobou munice 5500 ks nábojů a protiletadlový kulomet M85 ráže 12,7 mm se zásobou munice 1080 nábojů. Protiletadlový kulomet je umístněn ve věžičce, která umožňuje veliteli střílet z vnitřku tanku. Pohon věžičky v odměru a pravděpodobně i náměru je elektrický, popř. elektrohydraulický (odměr je celokruhový). Celá věžička a protiletadlový kulomet mají mít dvouosou stabilizaci. Výzbroj osádky představují samopaly M3A1.
Tank M60A2 je vybaven integrovaným systémem řízení palby, který umožňuje střílet klasické neřízené granáty na vzdálenost 2000 metrů s pravděpodobností zásahu 0,4. Systém řízení palby obsahuje střelecký periskopický zaměřovač M50 s denním a nočním kanálem. Noční kanál používá zesilovač jasu 1. generace a umožňuje pozorování terénu v plně pasivním režimu. Pro zvýšení dosahu může být použito vyhledávacího světlometu AN/VSS-1. Od roku 1969 je tank M60A2 vybaven i laserovým dálkoměrem AN/VVS-1 o maximálním dosahu 4000 metrů (Soukup uvádí 5000 metrů), který je umístněn na masce kanónu a používat jej mohou jak střelec, tak i velitel. Data poskytnutá laserovým dálkoměrem zpracovává elektronický balistický počítač M19. Střelbu řízenými střelami Shillelagh umožňuje teleskopický zaměřovač M126, který slouží i jako záložní pro střelbu klasickými neřízenými granáty. Velitelská věžička je vybavena 10-ti periskopy a denním/nočním zaměřovačem M51 umístněným vepředu věžičky. Věžička je otočná o 360° a je vybavena poklopem otvírajícím se dozadu. I nabíječ a střelec má k dispozici poklop otvírající se dozadu.
Řidič tanku M60A2 je vybaven jednodílným poklopem se třemi periskopy M27 a může pro jízdu v noci použít noktovizor AN/VSS-2. Pro větší dohled má k dispozici i infračervené světlomety.

Tank M60A2 s kanónem M162 bez ejektoru.

Ochrana:

Balistická ochrana tanku M60A2 je zajištěna ocelovým homogenním pancířem. Korba je svařovaná a věž je odlévaná. Maximální tloušťka pancíře je odhadována na 130 mm. Tyto hodnoty platí jak pro korbu tak i pro věž. Ochranu zvyšuje i malý čelní profil věže. Tank je vybaven filtroventilačním systémem M13A1 a automatickým protipožárním zařízením. Dále je tank M60A2 vybaven osmi zadýmovacími granátomety (po 4 na každé straně v zadní části věže).

Pohyblivost:

Tank M60A2 je poháněn naftovým motorem Teledyne Continental AVDS-1790-2C o výkonu asi 560 kW při 2400 otáčkách za minutu. Motor je spojen s automatickou převodovkou General Motors Corp. CD-850-6A s dvěma převodovými stupni pro jízdu vpřed a jedním pro jízdu vzad. Pojezdové ústrojí je vybaveno odpružením pomocí torzních tyčí. Na každé straně je umístněno 6 pojezdových kol, 3 vratné kladky, jedna hnací rozeta a vodící kolo. Maximální rychlost tanku je uváděna na 48,3 km/h při jízdě vpřed. Při jízdě v terénu je průměrná rychlost kolem 25 km/h. Dojezd je uváděn na 500 km při zásobě paliva 1420 litrů. Tank překonává příkop 2,59 metru a kolmou překážku vysokou 0,914 metru (1 yard). Brodivost je 1,22 metru. S přípravou je tank schopen zdolat brod hluboký 2,44 metry.

Verze a odvozené typy:

AVLB: Mostní tank.
M728: Ženijní tank.
RCOV (Robotic Counter-Obstacle Vehicle): Robotický odminovávací tank.

Tank M60A2 s kanónem M162 bez ejektoru. Na boku věže je umístněn vyhledávací světlomet AN/VSS-1.


M60A2 - Data: 
Typ: hlavní bojový tank
Posádka: 4
Rozměry:
    Délka korby (mm) 6 946
    Délka s kanónem dopředu (mm) 7 283
    Maximální šířka (mm) 3 631
    Maximální výška (mm) 3 100
    Světlost (mm) 463
Hmotnost:
     prázdná (kg) 49 000
     bojová (kg) 51 982
Výzbroj:
    Kanón - Typ/Ráže/Délka M162/152/?
               - Počet nábojů  33 + 13 raket
               - Stabilizace ano
               - Odměr (°) 360
               - Náměr (°) -10 až 20
    Spřažený kulomet - Typ/Ráže M73/7,62
    Protiletadlový kulomet - Typ/Ráže M85/12,7
                    - Počet nábojů 7,62 mm 5500
                    - Počet nábojů 12,7 mm 1080
    Zadýmovací granátomety  2x4
Pojezdové ústrojí:
    Zavěšení podvozku torzní tyče
    Pásy - Výrobce/Šířka (mm) ?/711
            - Délka styčné plocha pás-země (mm) 4 235
Pohon a výkony:
    Motor - Typ Teledyne Continental Motors AVDS-1790-2C (A/D)
               - Výkon (kW)/při otáčkách (ot/min) 560/2400
    Převodovka - Typ automatická CD-850-4
                        - Počet stupňů - Vpřed/Vzad 2/1
    Palivo/Zásoba paliva (l) Nafta/1420
    Měrný hmotný výkon (kW/t) 10,8
    Měrný tlak na povrch (kg/cm.2) 0,86
    Rychlost - maximální (km/h) 48,3
                  - maximální dozadu (km/h) 16
                  - průměrná v terénu (km/h) 25
    Zrychlení z 0 na 32 km/h (s) ?
    Dojezd - na komunikaci (km) 500
    Maximální stoupání (%) 60
    Maximální náklon (%) 30
    Překročitelnost - šířka zákopu (m) 2,59
    Výstupnost - výška kolmé stěny (m) 0,91
    Brodivost - bez přípravy (m) 1,22
                    - s přípravou (m) 2,438
    Hluboké brodění (m) nemá
Ochrana:
    Automatické protipožární zařízení ano
    Filtroventilační zařízení ano
 Pancéřování:
    Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm) ocel/ekv. 230
               - Boky typ/max. tloušťka (mm) ocel/80
               - Záď typ/max. tloušťka (mm) ocel/?
               - Dno typ/max. tloušťka (mm) ocel/?
    Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) ocel/?
           - Boky typ/max. tloušťka (mm) ocel/?
           - Záď typ/max. tloušťka (mm) ocel/?
           - Strop typ/max. tloušťka (mm) ocel/?
Systém řízení palby:
    Balistický počítač M19 digitální
    Zaměřovače střelecký denní/noční, velitelský denní/noční
    Dálkoměr laserový VV/VVS-1
Zařízení řidiče zesilovač jasu AN/VVS-2
Elektrický systém:  24V 6 baterií/12V/100Ah
Ostatní informace: 
    Výrobce Chrysler Corporation, Detroit Tank Plant, USA;
General Dynamics Land Systems Division (GDLS), Warren, Michigan, USA
    Zahájení vývoje 1964 (1961)
    Prototyp 1965
    Výroba 1972 - 1975 (celkem 526 ks)
    Rok zavedení do výzbroje 1972
    Rok vyřazení z výzbroje již vyřazen (od 1982)
    Ve výzbroji armád USA (přes 500 ks, již vyřazen)
    Cena (US dolary) ?

© Daniel Machacek 2000 - 2002