Merkava Mk.4

Historie:

Merkava Mk.4 je izraelský tank 4. generace vyvinutý jako náhrada za tanky Magach (modernizované americké tanky M60A1/A3), které jsou v současné době ve výzbroji izraelské armády. Je však možné, že je nahradí jen z části a vyřazeny budou jen starší stroje. Mimoto jsou stále ve výzbroji tanky Merkava Mk.1 z konce 70. let, které dosud neprošly žádnou razantnější modernizací.
Hlavními společnostmi pracujícími na tanku Merkava Mk.4 jsou IMI (Israel Military Industries), ElOP, Elbit, Urdan apod. Na tanku se ale větší ci menší měrou podílí další asi dvě stovky výrobců. ElOP a Elbit dodaly systém řízení palby. IMI kanón, munici a pancéřování. Imco Industries elektrický systém tanku. Urdan Industries korbu a ocelovou konstrukci věže. IAI Ramta se podílí na některých systémech ochrany tanku. Celkovou integraci všech komponentů a základní konstrukci má na starosti izraelská armáda (IDF - Israel Defence Forces), konkrétně její oddělení Israel Defence Force Workshop. Vývoj tanku Merkava Mk.4 běží už od počátku druhé poloviny 90. let. Okolo roku 2000 a 2001 pak probíhaly intenzívní vojskové zkoušky. Během zkoušek například najel přes 10 000 km. Stejně jako u předchozích modelů byly vzhled a parametry tanku Merkava Mk.4 během vývoje přísně utajovány. Veřejnosti byl tank představen izraelskou armádou a izraelským ministerstvem obrany 24. června roku 2002. Podle novějších informací je tank ve výrobě od roku 2001 a má vstoupit do řadové služby v roce 2004. Počítá se s roční výrobou 50 až 70 tanků. Odhaduje se, že má být vyrobeno kolem 400 tanků Merkava Mk.4. Tank není dovoleno jako celek exportovat, ale některé komponenty povolení k exportu mají.

Obecná charakteristika:

Merkava Mk.4 převzala korbu z typu Mk.3 a tato se teda oproti typu Mk.3 liší jen v drobnostech. Motor je umístněn pod šikmým čelním pancířem a přispívá tak k vyšší ochraně čtyřčlenné osádky při zásahu so přední části korby. Řidič je situován vlevo od motoru. Před ním se nachází pravděpodobně převodovka. Výrazně upravená tříčlenná věž je umístněna za motorovou sekcí. Velitel zůstal pravděpodobně ve věži vpravo (velitelský zaměřovač je ale umístněn vlevo, což je možné vysvětlit použitím TV kanálu ze zaměřovače nebo výměnou velitele a nabíječe) a střelec je níže před ním. V rámci změněné konstrukce věže byl odstraněn poklop nabíječe, takže zůstal jenom poklop velitele. Hlavní změnou oproti předchozím modelům je přidání automatického nabíjecího zařízení se zásobníkem na 10 nábojů. Nabíječ, situovaný do levé (?) části věže, v posádce zůstal. Řešení záďové části tanku zůstalo také zachováno. Prostor v zádi slouží zejména pro převážení dalších nábojů pro hlavní kanón, převážení malého výsadku (běžně 6 - 8 vojáků) nebo převoz raněných. I u Merkavy Mk.4 se ze zadního prostoru vystupuje otvorem v zádi, který chrání mohutná dvoudílná dvířka (jedna část se otvírá nahoru a jedna dolů). Na zádi tanku jsou vlevo a vpravo od již zmiňovaných dvířek pro přístup do zadního prostoru ještě další dvě jednodílná dvířka. Pravé složí pro přístup k protichemickému vzduchovému filtru a levé pro přístup k akumulátorům. Na těchto dvířkách pak jsou ještě konstrukce pro převážení dalšího vybavení.

Tank Merkava Mk.4. při pohledu z různých stran.

Palebná síla:

Tank je vyzbrojen plně stabilizovaným modernizovaným kanónem ráže 120 mm společnosti IMI. Kanón má hladký vývrt, vylepšenou termickou ochranu hlavně společnosti Vidco (má mít o 80% lepší parametry než předchozí) a je vybaven ejektorem. Závěrový mechanizmus a hlaveň byly upraveny, tak aby snášely vyšší tlak, což umožnilo zvětšit rychlost vystřelovaných střel, což znamená zvýšení jejich účinného dostřelu a zvýšení průbojné schopnosti. Elevace a odměr jsou pravděpodobně stejné jako u typu Mk.3 a to -8 až 20° , resp 360°. U tanku Merkava Mk.4 je použit vylepšený plně elektrický systém odměru a náměru věže společnosti Elbit Limited vybavený dvěma motory firmy Bental Industries. Novinkou je použití elektrického automatického nabíjecího zařízení s revolverovým zásobníkem na 10 nábojů. To umožňuje dosahovat vyšší rychlosti střelby v případě krizové situace. Nabíječ pak má na práci hlavně nabíjet nabíjecí zařízení. Nebylo zatím zjištěno, jestli může nabíjet kanón přímo. Kanón IMI ráže 120 mm může sice střílet standartní munici NATO ráže 120 mm, ale stejně jako u všech předchozích typů Merkav používá izraelská armáda vlastní munici typů HEAT-MP-T M325 (CL 3105), APFSDS-T M711 (CL 3254) a TPCSDS-T M324 (CL 3139). Kromě těchto základních typů existuje možnost použít i novou munici APAM (Anti-personnel/Anti-material - protipěchotní/protimateriálová) nebo z kanónu vystřelované řízené střely LAHAT (výrobcem je IAI) a EXCALIBUR (výrobce IMI). Celkem je vezeno pro kanón 48 ks munice. I u Merkavy Mk.4 existuje možnost zvýšit vezenou zásobu munice použitím záďového prostoru.
Jako vedlejší výzbroj slouží kulomety FN-MAG ráže 7,62 mm. Jeden je spřažen z hlavním kanónem a jeden je lafetován na věži u poklopu velitele. Tento kulomet ovládá velitel. Kolik je vezeno nábojů pro kulomety zatím nebylo zjištěno. Zvláštnost tanků řady Merkava - minomet Soltam Commando ráže 60 mm, který slouží jako pomocná výzbroj, zůstal i u Merkavy Mk.4. Je upraven a lafetován ve stropě věže s možností vedení střelby zevnitř tanku. Pravděpodobně je pro něj opět vezeno 30 min. Jako volitelná výzbroj pak ještě zůstává kulomet M2HB ráže 12,7 mm, který může být umístněn nad kanón.

Systém řízení palby a přístrojové vybavení tanku:

Hlavní zbraň je ovládána vylepšeným systémem řízení palby Knight Mk.3 ? (Matador) firmy Elbit Ltd.
Integruje v sobě:

Střelecký zaměřovač s optikou stabilizovanou ve 2 osách. Střelecký zaměřovač obsahuje laserový dálkoměr, vylepšený televizní kanál a pokročilý termovizní kanál.

Velitelský panoramatický zaměřovač vybavený denní (TV) a noční větví (termovizní). Oproti tanku Merkava Mk.3D "Baz" je přemístněn na levou horní stranu věže odkud je možný mnohem lepší výhled. Umožňuje použít taktiku "hunter-killer".

Systém automatického sledování cíle druhé generace, díky kterému je tank schopen účinně střílet nejen na nepohyblivé a pohyblivé pozemní cíle, ale i nízkoletící cíle pohybující se nižšími rychlostmi (např. vrtulníky). Využívat jej mohou jak střelec, tak i velitel.

Pokročilý digitální počítač pro výpočet prvků pro střelbu.

Senzory meteorologických podmínek, náklonu tanku, elevace, odměru kanónu atd.

Díky své výzbroji a SŘP může tank Merkava Mk.4 efektivně útočit na cíle vzdálené 3000 - 4000 metrů (municí z kinetickým účinkem) nebo i více (řízené střely) a to i za pohybu (cíle i vlastního).

K dalším přístrojům tanku patří řidičův pasivní pozorovací přístroj pro jízdu v noci blíže neurčeného typu. Telefon pro spojení z venku do tanku. Zajímavostí jsou vyklápěcí světlomety. Novinkou je předpokládané použití digitálního záznamníku VDS-60 firmy Vectop, určeného k zaznamenání snímků všech cílů, které posádka během mise potká. Tank má být vybaven novými komunikačními prostředky včetně použití bojišťového informačního a řídícího systému vyvíjeného společnostmi Elbit Systems, Tadiran, Rafael atd. Samotný intercom a radiostanici (VRC 120) dodal Tadiran.

Srovnání bočních siluet tanků Merkava Mk.3 a Mk.4 (vpravo).

Ochrana:

U tanku Merkava Mk.4 byla brána zřetel na dosažení tzv. absolutní ochrany. Jedná se o komplexní řešení využívající různé druhy pancéřování pro zajištěním maximálního stupně odolnosti ze všech stran. Jako základ je použita kovová kostra (pravděpodobně stále ještě ocelová) společnosti Urdan Industries na níž je umístněno modulární hybridní pancéřování společnosti IMI (Israel Military Industries). To umožňuje jeho snadnou výměnu jak při poškození daného modulu nebo při modernizaci, když jsou moduly vyměňovány za pokročilejší. Pancéřové moduly jsou složeny z kompozitního vrstveného pancéřování. Je možné že, vnější vrstvu tvoří nové vestavěné dynamické pancéřování. Modulární pancéřování je použité na korbě (čelo a boky) a věži (čelo, boky a strop). Zvláště ochrana v oblasti stropu věže byla díky němu podstatně zvýšena. K vyšší ochraně stropu věže přispělo i úplné vyloučení poklopu nabíječe. Došlo také k zvýšení odolnosti proti minám cestou zesílení spodního pancíře. V oblasti čela korby pak přídavnou ochranu zajišťuje i pohonná jednotka. Merkava Mk.4 má stejný typ ochranných krytů pásu jako typ Mk.3. Výjimkou je záď, kde jsou umístněny kryty "mřížového" typu. Vrchní část boku korby je chráněna dvěmi vrstvami ocelového (?) pancéřování, mezi nimiž jsou palivové nádrže a akumulátory. Řidič je pak ještě chráněn zprava motorem. Zadní část věže je z ocelového (?) pancíře a jako přídavná ochrana hlavně proti kumulativním střelám slouží mohutný koš na výstroj a výbavu. V zadní oblasti věže jsou Merkavy vybaveny clonou z řetězů zakončených těžkou kovovou koulí. Tato clona chrání kritický prostor mezi korbou a zádí věže zejména před kumulativními střelami. Pravá zadní část korby je chráněna ocelovým (?) (dvojitým ?) pancířem, protichemickým filtrem a konstrukcí pro převoz dalšího vybavení. Aby toho nebylo málo tak tato konstrukce (koš) je ještě zodolněna drátěnými mřížkami. Levá část je chráněna podobně - ocelovým (?) (dvojitým ?) pancířem, akumulátory, stejným košem a mřížkovou záclonou. Ve střední části jsou dvířka o značné tloušťce stěny. Záď je pod určitým úhlem chráněna blatníky a ozubeným vodícím kolem. Prostřední dvířka pak ještě zmíněnými koši s mřížkovou záclonou. K vyšší ochraně tanku dále přispívá progresivní prostorové tvarování modulů, které dávají věži tanku Merkava Mk.4 charakteristický tvar želvího krunýře. Věž Merkavy Mk.4 se tak velmi podobá věži modernizovaného tanku Magach ve verzi Magach 6 Batasch. Nová, menší, pohonná jednotka umožnila vylepšit tvar korby, která byla převzata z typu Mk.3 (v čelní části je nyní šikmější - chybí hrb charakteristický pro předchozí modely).
Tank je vybaven kombinovaným filtroventilačním systémem společnosti Kinetics, který zajišťuje přetlak v kabině osádky, je vybaven kolektorovým rozvodem pro jednotlivé členy osádky, zajišťuje klimatizaci jak celkovou (kabiny), tak i tzv. mikro-klimatizaci v oblecích jednotlivých členů osádky. Dále funguje i jako pomocná pohonná jednotka, která napájí důležité systémy tanku při vypnuté hlavní pohonné jednotce. Tank je vybaven automatickým hasícím zařízením a detektorem radioaktivního zamoření. Munice je umístněna ve speciálních individuálních ohnivzdorných schránkách a proti účinkům ohně je chráněn i revolverový zásobník systému automatického nabíjení. Pohon náměru kanónu a odměru věže je plně elektrický, což vylučuje riziko požáru hydraulické kapaliny. Dále je tank vybaven systémem detekce ozáření laserem nové generace, s detektory pokrývajícími celokruhově prostor kolem tanku. Tank disponuje 12-ti vrhači dýmových granátů z nichž 6 je umístněno na každé straně vepředu věže.

Pohyblivost:

Že Merkavy všech typů zaostávaly v pohyblivosti za světovou špičkou bylo dobře známo. Ovšem co model to snížení náskoku. Nejnovější typ Merkava Mk.4 se už pravděpodobně může co se týče pohyblivosti rovnat i s takovými tanky jako je např. M1 Abrams nebo Leopard 2. Model Mk.4 je vybaven novým motorem General Dynamics GD883, což je v licenci vyráběný motor MTU 883. Motor dává výkon 1119 kW při 2500 otáčkách za minutu. Motor je spojen spolu s pětistupňovou automatickou převodovkou (Renk) v ucelený blok, který je možno velice rychle vyměnit. Celá pohonná jednotka je vybavena počítačovým systémem kontroly (engine computer control system). Odpružení podvozku (pravděpodobně hydropneumatické) bylo ponecháno stejné jako u tanku Merkava Mk.3D "Baz". Pojezdové ústrojí má na každé straně šest pojezdových kol, hnací ozubenou rozetu, čtyři ? vratné kladky a vodící ozubené kolo. Co se týče výkonů, tak zatím nebyla přesná čísla zjištěna, ale díky mnohem lepšímu poměru výkonu ke hmotnosti bude tank Merkava Mk.4 agilnější než jeho předchůdci.

Verze a odvozené typy:

Zatím nejsou (2002), ale Merkava Mk.4 může být vybavena mechanickými pluhovými vyorávači TWMP a magnetickými odminovávači AMMAD firmy IAI/Ramta.

Nekvalitní snímek ukazující při pohledu zvrchu kvalitní ochranu tanku Merkava Mk.4.


Merkava Mk.4 - data:

Typ: hlavní bojový tank
Posádka: 4
Rozměry:
    Délka korby (mm) 7 600 ?
    Celková délka (mm) 9 040
    Maximální šířka (mm) 3 720
    Maximální výška (mm) kolem 2 900
    Výška po věž (mm) 2 660
    Světlost (mm) 530 ?
Hmotnost:
     prázdná (kg) 63 000 ?
     bojová (kg) 65 000
Výzbroj:
    Kanón - Typ/Ráže/Délka IMI 120 hl/120/?
               - Počet nábojů  48
               - Účinný dostřel (m) 3000 - 4000 (APFSDS-T)
               - Rychlost palby (ran/min)  ?
               - Stabilizace  ano ve 2 osách
               - Odměr (°) 360 ?
               - Náměr (°) -8 až 20 ?
    Spřažený kulomet - Typ/Ráže FN MAG ?/7,62
    Protiletadlový kulomet - Typ/Ráže FN MAG ?/7,62
                    - Počet nábojů (ks) ?
    Zadýmovací granátomety 2x6
    Další výzbroj 60 mm minomet Soltam
    Zásoba min (ks) 30 ?
Pojezdové ústrojí:
Zavěšení podvozku: hydromechanické ?
Šířka pásů (mm) 660
Délka styčné plocha pás-země (mm) ?
Pohon a výkony:
    Motor - Typ General Dynamics GD883 (= MTU 883)
               - Výkon (kW) 1119/2500
    Převodovka - Typ automatická
                        - Počet stupňů - Vpřed/Vzad 5/2
    Palivo/Zásoba paliva (l) Nafta/1400 ?
    Měrný hmotný výkon (kW/t) 17,2
    Měrný tlak na povrch (kg/cm.E2) kolem 1
    Rychlost - maximální (km/h) 60+
                  - průměrná v terénu (km/h) kolem 40
                  - maximální v terénu (km/h) 55
    Zrychlení z 0 na 32 km/h (s) 10<
    Dojezd - na komunikaci (km) 500
                - v terénu ?
    Maximální stoupání (%) 65 ?
    Maximální náklon (%) 38 ?
    Překročitelnost - šířka zákopu (m) 3,5
    Výstupnost - výška kolmé stěny (m) 1
    Brodivost - bez přípravy (m) 1,38 ?
    Brodivost - s přípravou (m) 2 ?
Ochrana:
    Protipožární zařízení automatické
    Filtroventilační zařízení ano, přetlakové + individuální
 Pancéřování:
    Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm) ocel + kompozitní/?
               - Boky typ/max. tloušťka (mm) ocel + kryty pásů/ekv. 500+ vs. HEAT
               - Záď typ/max. tloušťka (mm) ocel ?/?
               - Dno typ/max. tloušťka (mm) ocel ?/?
    Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) ocel + hybridní (viz. ochrana)/?
           - Boky typ/max. tloušťka (mm) ocel + hybridní (viz. ochrana)/ekv. 600+ vs. HEAT
           - Záď typ/max. tloušťka (mm) ocel/?
           - Strop typ/max. tloušťka (mm) ocel + ?/?
Systém řízení palby: vylepšené Knight Mk.3
    Balistický počítač ano digitální
    Zaměřovače střelecký s TV a termovizí, velitelský panoramatický denní/noční
    Dálkoměr laserový
Zařízení řidiče:  pasivní noktovizní
Pohon věže: elektrický
Elektrický systém:  24V ?
Ostatní informace: 
    Výrobce Israel Defence Forces Workshop a spol., Izrael
    Zahájení vývoje 1995 ?
    Prototyp 1997 ?
    Výroba 2001 - 2008 ?
    Rok zavedení do výzbroje 2004
    Rok vyřazení z výzbroje ?
    Ve výzbroji armád Izrael (od roku 2004)
    Cena (US dolary) ?

© Daniel Machacek 2001 - 2003