T-62

Historie a obecná charakteristika:

Tank T-62 byl navržen skupinou kolem L. N. Kartseva ve Vagónce v Nižném Tagilu. Hlavním důvodem byla hrozba ze strany západních tanků, které začaly být vybavovány novým, britským kanónem L7 ráže 105 mm. Proto byl v roce 1959 zahájen vývoj nového tanku disponujícím zejména vyšším palebným výkonem, který pro urychlení vývoje využíval mnoho komponentů z tanku T-55, navrženém na stejném místě. Změnou je zejména delší a širší korba a nová věž, která je širší o 42 cm (z 1825 na 2245 mm). Tato věž disponuje také lepší balistickou ochranou danou silnějším čelním pancířem a lepším tvarováním. Vývoj běžící pod označením Objekt 166 trval jen dva roky a o zavedení do armády Sovětského Svazu bylo rozhodnuto v polovině roku 1961. První prototypy měly být k dispozici již v roce 1960. Do konce roku 1961 pak bylo vyrobeno 25 předsériových strojů, které byly vyrobeny hlavně pro účely testů. Masová vyroba se pak rozeběhla od poloviny roku 1962. Celkem bylo do roku 1975 vyrobeno asi 20 000 tanků. Pro exportní účely běžela v letech 1973 - 1978 výroba i na Slovensku (v ČSSR, kolem 1500 ks). O výrobě tanků T-62 na Slovensku se zmiňují zejména zahraniční zdroje. Místní nic takového neuvádí. Výroba tohoto tanku běžela také v Severní Koreji (uvádí se konec 70. let až 1994 a produkce více než 1000 ks) a to jak pro domácí potřebu, tak i pro export (např. do Íránu). Veřejnosti byl poprvé představen v květnu 1965 na přehlídce na Rudém náměstí v Moskvě. Na bázi tanku T-62 bylo vyprojektováno několik dalších "Objektů" z nichž nejznámější je asi Objekt 167 z roku 1961, vyzbrojený kromě 115 mm kanónu U-5TS ještě řízenými střelami Maljutka. Kromě toho byla ještě krátce vyráběna verze T-62A, která byla vybavena kanónem D-54TS ráže 100 mm. Tento kanón však po krátké době přestal být do tanků montován a výroba přešla plně na model T-62 standardu Objektu 166. Do bojových situací se tank T-62 dostal hned několikrát. Poprvé v roce 1973 ve válce Jom Kippur. Poté 1980 - 1988 při válce Irák - Írán, 1982 v Libanonu, 1990 při napadení Kuvajtu Irákem, 1991 při operaci Pouštní Bouře a v roce 2003 při operaci Trvalá Svoboda v Iráku. Výsledky v bojích nebyly nijak přesvědčivé a zejména bojích s tanky třetí generace byl tank T-62 skoro bez šance. Nicméně se objevují zprávy, že v 70. letech zejména čelní pancéřování tanku T-62 bylo někdy problémem překonat.
Konstrukce tanku je klasická. Vepředu je řidičský úsek, uprostřed věžový úsek a v zadní části je umístněna pohonná jednotka. Střelec s velitelem jsou situováni do levé části věže a nabíječ do pravé. Mezi nimi je umístněn nový kanón U-5TS, který se od předchozích typů liší zejména tím, že má hlaveň s hladkým vývrtem (poprvé u sériového tanku). Řidič má stanoviště na levé straně korby. Je vybaven jednodílným poklopem. Před ním má dva optické periskopy, každý vybavený ohřevem. Pro jízdu v noci může být levý periskop nahrazen infračerveným periskopem TVN-2. Velitel a nabíječ jsou vybaveni jednodílnými poklopy. Velitel má k dispozici na věžičce 4 periskopy. Střelec a nabíječ mají po jednom periskopu TNP-165. Předek korby je vybaven vlnolamem a na pravé straně má dva světlomety (z nichž jeden je infračervený). Na bocích věže jsou držadla pro převáženou pěchotu nebo pro uchycení doplňkového vybavení. Kryty motorového prostoru byly později přestavěny pro snadnější údržbu a přístup. Tato verze, byla dána do výroby v roce 1967.

Výzbroj, SŘP a přístrojové vybavení:

Tank je vybaven kanónem U-5TS (2A20 "Rapira") ráže 115 mm s hladkým vývrtem. Kanón je vybaven ejektorem. Hlaveň není vybavena tepelnou ochranou. Hlavní výzbroj je stabilizována v obou osách stabilizátorem Meteor. Pohon věže i kanónu je elektrický/hydraulický s manuální zálohou. Náměr kanónu uděluje střelec (systém elektrický, hydraulický nebo manuální). Odměr je řešen elektricky a je ovládán střelcem nebo velitelem. Manuálně může odměr měnit jen střelec. Kanón je vybaven automatickým vyhazovačem nábojek, propojeným se zákluzovým mechanismem kanónu. Tento systém automaticky po výstřelu vyhodí nábojku otvorem v zadní části veže. Použití tohoto zařízení snižuje zatížení nabíječe, ale zase snižuje rychlost střelby na asi čtyři rány za minutu. Pro kanón je vezeno 40 kusů střeliva. U velitelských tanků se zásoba snižuje na 37 ks. Běžně vezený palebný průměr obsahuje 12 střel APFSDS, 6 ks HEAT a 22 ks FRAG-HE. Doplňkovou výzbroj tvoří spřažený kulomet PKT ráže 7,62 mm. Od roku 1972 vyráběné tanky T-62 jsou vybavené protiletadlovým kulometem DŠKM ráže 12,7 mm, umístněném na velitelské věžičce.
Střelec tanku T-62 je vybaven denním zaměřovačem TŠ2B-41 (zvětšení 3,5x a 7x) s vestavěným stadiametrickým dálkoměrem. Od roku 1975 byly tanky T-62 vybavovány laserovým dálkoměrem KDT-1. Maximální mířený dostřel je 4000 metrů pro munici APFSDS, 3700 m pro HEAT a 4800 metrů pro tříštivotrhavé střely. Účinný dostřel se uvádí 1600 - 1700 metrů při pravděpodobnosti zásahu 0,55 až 0,6 na 1700 metrů. Pro boj v nočních podmínkách je střelec vybaven zaměřovačem TPN1-41-11 (zvětšení 5,5x). Pro větší dohled je navíc vybaven vyhledávacím infrasvětlometem L-2G, který je umístněn na pravém čelním pancíři věže. Velitel má k dispozici pozorovací přístoj TKN-3 s denním a nočním kanálem (zvětšení - den 5x, noc 4,2x). Disponuje i menším infrasvětlometem OU-3GK, který je umístněn na předku velitelské věžičky. Velitel má možnost po nalezení cíle vyšší důležitosti navést věž v horizontální rovině do požadovaného směru. Střelbu ale musí vést střelec. Účinná střelba je díky dvouosému stabilizátoru Meteor možná i za pohybu (asi do rychlostí 15 až 20 km/h).
Tank je také vybaven radiostanicemi R-123M pro vnější spojení a pro vnitřní má tankové hovorové zařízení R-124. Velitelské tanky T-62K (Objekt 166K) jsou dále vybaveny radiostanicí R-130. Navigace je řešena použitím gyrokompasu GPK-59. Upravené velitelské tanky T-62K (Objekt 166KN) jsou pak ještě navíc vybaveny navigačním systémem TNA-2 nebo TNA-3.

Ochrana:

Tank T-62 je vybaven ocelovým homogenním pancéřováním. Celkové uspořádání je obdobné jako u tanku T-55 s několika odlišnostmi. Svařovaná korba má oproti tanku T-55 mírně zesílený přední pancíř (na 102 mm). Největší změny jsou u věže (odlévané), která má zesílený pancíř až na 242 mm (při daném sklonu) a je lépe tvarována s minimem záchytných bodů. Tank je vybaven filtroventilačním zařízením a automatickým protipožárním zařízením používajícím jako hasivo etylénbromid. Systém detekce radiačního zamoření PAZ je shodný s tankem T-55. Používá detektor RBZ-1 umístněný v pravé části věže. Tank je vybaven přetlakovým filtroventilačním systémem, který má být účinný jen proti radioaktivnímu spadu. Ochrana před chemickými a bakteriologickými zbraněmi byla řešena až u pozdějších modelů. Tank může vytvářet dýmovou clonu pomocí zadýmovacího generátoru TDA. Pro účely odminování může být vybaven návěsnými odminovávacími zařízeními KMT-5 a KMT-6.

Pohyblivost:

V tanku je použit motor V-55-5 o výkonu asi 433 kW při 2000 ot/min. Převodovka zůstala mechanická. Pojezdové ústrojí je odpruženo pomocí torzních tyčí. Na každé straně je umístněno 5 pojezdových kol, vodící kolo a hnací ozubená rozeta (vzadu). Tank, stejně jako předchozí modely T-54/55, nepoužívá vratné kladky. Jedním z rozpoznávacích znaků tanku T-62 jsou malé mezery mezi prvním, druhým a třetím kolem a naopak velké mezery mezi třetím, čtvrtým a pátým kolem. Maximální rychlost na zpevněných komunikacích je kolem 50 km/h. Dojezd je asi 280 km v terénu a 450 km na zpevněných komunikacích. Tank je vybaven hlavní vnitřní nádrží a třemi vnějšími nádržemi na pravém blatníku. Na levém blatníků je nádrž s olejem. Dále je možné použít dvou přídavných nádrží (každá má 200 l), které prodlužují dojezd na 650 km, resp. 400 km v terénu. Tank je schopen brodu do hloubky 1,4 metru bez přípravy. S přípravou (trvající max. 8 hodin) může tank projet až 5,5 metru hlubokou vodní překážku. Schopnosti hlubokého brodění se dosahuje použitím šnorchelu. K dispozici je širší pro výcvikové účely a užší bojový. Po překonání brodu je tank uveden do bojového stavu do dvou minut.

Odvozené typy:

T-62 Model 1960 (Objekt 166): Prototypy tanku T-62.
T-62 2. varianta (Objekt 166): Základní sériově vyráběný typ.
T-62 (AAM): Tank T-62 s boxem pro protiletadlové střely. Box je umístněn vzadu na věži.
T-62A (Objekt 165): Tank T-62 vybavený kanónem D-54TS ráže 100 mm (1962).
T-62AM: ?.
T-62 Model 1967: Tank T-62 s kryty motorového prostoru podobnými jako má tank T-55 a vybavená plk DŠKM ráže 12,7 mm.
T-62D (Objekt 166D): Tank T-62 vybavený systémem aktivní obrany Drozd.
T-62D-1: Tank T-62 vybavený systémem aktivní obrany Drozd a motorem V-46.
T-62MD (Objekt 166MD): Tank T-62M vybavený systémem aktivní obrany Drozd.
T-62E: ?.
T-62K (Objekt 166K): Velitelská verze tanku T-62A.
T-62K (Objekt 166KN): Velitelská verze tanku T-62A.
T-62M Model 1975: Tank T-62A vybavený laserovým dálkoměrem KDT-1 (KTD-1).
T-62M Model 1984: Tank T-62 s přídavným pancéřováním.
T-62M (T-62M Model 1986, Objekt 166M): Tank T-62 s vylepšeným SŘP, s přídavným pancéřováním a schopností střílet rakety 9M117 Bastion (AT-12).
T-62M1 (Objekt 166M1): Tank T-62M bez schopnosti střílet rakety Bastion.
T-62M-1 (Objekt 166M-1): Tank T-62M vybavený motorem V-46-5M.
T-62M1-1: Tank T-62M1 vybavený motorem V-46.
T-62M1-2: Tank T-62M1 bez přídavného pancéřování.
T-62M1-2-1: Tank T-62M1-2 vybavený motorem V-46.
T-62MK (Objekt 166MK): Velitelská verze tanku T-62M.
T-62MV (Objekt 166MV): Tank T-62M vybavený dynamickým pancéřováním.
T-62MV-1: Tank T-62M vybavený dynamickým pancéřováním.
T-62T (Model 1977): Vyprošťovací tank odvozený od typu IT-130.
T-62/122: Ženijní tank vybavený houfnicí ráže 122 mm.
T-62/160: Ženijní tank vybavený minometem ráže 160 mm.
Objekt 167: T-62 s novým odpružením, motorem o výkonu asi 522 kW a s PTŘS Maljutka (1961).
Objekt 167 GTD: Modifikovaný Objekt 167 s turbínou GTD-800 (1962 (1963?)).
IT-1: Stíhač tanků vybavený protitankovými řízenými raketami (1968).
IT-130: Stíhač tanků vybavený kanónem ráže 130 mm.
TO-62: Tank T-62 vybavený plamenometem spřaženým s kanónem.
Ch'onma-Ho: Severokorejská varianta tanku T-62.
Tiran 6 (někdy nazýván i Tirdan 6): Izraelská verze tanku T-62.
T-62S ?: T-62 vybavený novým motorem (AVDS), modernizovaný izraelskou společností Nimda (1983).
T-62 Egypt: Některé egyptské tanky T-62 jsou vybaveny zadýmovacími raketami (po dvou po stranách věže).
T-62 GIAT 120mm: GIATem navrhovaná verze tanku T-62 vybavená kanónem ráže 120 mm.


T-62 - Data: 
Typ: střední tank
Posádka: 4
Rozměry:
    Délka korby (mm) 6 630
    Délka s kanónem dopředu (mm) 9 335
    Maximální šířka (mm) 3 300
    Výška po věž (mm) 2 395
    Světlost (mm) 430
Hmotnost:
     prázdná (kg) 38 000
     bojová (kg) 40 000
Výzbroj:
    Kanón - Typ/Ráže/Délka U-5TS hl/115/?
               - Počet nábojů  40
               - Stabilizace ve 2 rovinách
               - Odměr (°) 360
               - Náměr (°) -6 až 16
    Spřažený kulomet - Typ/Ráže PKT/7,62
    Protiletadlový kulomet - Typ/Ráže DŠKM (od roku 1972)/12,7
                    - Počet nábojů 7,62 mm 2 500
                    - Počet nábojů 12,7 mm 500
    Zadýmovací granátomety  ne
Pojezdové ústrojí:
    Zavěšení podvozku torzními tyčemi
Pásy - Výrobce/Šířka (mm) ?/580
        - Délka styčné plocha pás-země (mm) 4 150
Pohon a výkony:
    Motor - Typ V-55-5
               - Výkon (kW)/při otáčkách (ot/min) 433/2000
    Převodovka - Typ mechanická
                        - Počet stupňů - Vpřed/Vzad 5/1
    Palivo/Zásoba paliva (l) Nafta/675
    Měrný hmotný výkon (kW/t) 10,8
    Měrný tlak na povrch (kg/cm.2) 0,83
    Rychlost - maximální (km/h) 50
                  - v terénu (km/h) 20 - 30
    Dojezd - na komunikaci (km) 450
    Dojezd - v terénu (km) přes 200 (280)
    Maximální stoupání (%) 60
    Maximální náklon (%) 38
    Překročitelnost - šířka zákopu (m) 2,85
    Výstupnost - výška kolmé stěny (m) 0,8
    Brodivost - bez přípravy (m) 1,4
                    - s přípravou (m) 5,5
Ochrana:
    Protipožární zařízení automatické
    Filtroventilační zařízení ano, přetlakové
 Pancéřování:
    Korba - Čelo vrch typ/max. tloušťka (mm)/úhel (°) ocel/102/60 (58)
    Korba - Čelo spodek typ/max. tloušťka (mm)/úhel (°) ocel/102/54
               - Boky vrch typ/max. tloušťka (mm)/úhel (°) ocel/79/0
               - Boky spodek typ/max. tloušťka (mm)/úhel (°) ocel/15/0
               - Záď typ/max. tloušťka (mm) ocel/46
               - Strop typ/max. tloušťka (mm) ocel/31
               - Dno typ/max. tloušťka (mm) ocel/20
    Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) ocel/200 - 242
           - Boky typ/max. tloušťka (mm) ocel/150 - 170 (153)
           - Záď typ/max. tloušťka (mm) ocel/97
           - Strop typ/max. tloušťka (mm) ocel/30 a 31 (poklopy) - 40
Systém řízení palby:
    Balistický počítač ne
    Zaměřovače denní/noční aktivní střelce a velitele
    Dálkoměr optický (stadiametrický)
Zařízení řidiče zesilovač jasu
Elektrický systém:  24 V ?, 4x 12 V baterie po 150 Ah
Ostatní informace: 
    Výrobce státní zbrojní průmysl býv. SSSR, ČSSR a Severní Korea
    Zahájení vývoje 1957 (1959)
    Prototyp 1960
    Výroba 1961 - 1975 (SSSR) *
    Rok zavedení do výzbroje 1962
    Rok vyřazení z výzbroje stále ve výzbroji
    Ve výzbroji armád** Afghanistán, Angola, Alžírsko, Bělorusko, Bulharsko (?), Čad, Kuba, Egypt,
Etiopie, Írán, Irák, Izrael, Jižní Jemen, Severní Korea, Libye,
Mongolsko, Rusko, Somálsko, Sýrie, Uzbekistán, Vietnam atd.
    Cena (US dolary) ?
* bez rozlišení modelů. Více o produkci tanků T-62 v hlavním textu.
** platí pro všechny typy
© Daniel Machacek 2001 - 2003