Typy tanků


Rozdělení tanků podle hmotnostní kategorie:

Lehké tanky

Hmotnost: 6,7 až 28 tun
Výzbroj - ráže: 76 až 120 mm
Poměr výkonu k hmotnosti: 11,6 až 23,76 kW/t
Pancéřování: 10 až ? (300+) mm

Střední tanky

Hmotnost: 28 až 46 tun
Výzbroj - ráže: 90 až 115 mm
Poměr výkonu k hmotnosti: 10,6 až 18,1 kW/t
Pancéřování: 50 ? až 380 mm

Těžké tanky

Hmotnost: 46 až 66 tun
Výzbroj - ráže: 90 až 130 mm
Poměr výkonu k hmotnosti: 9,15 až 13,3 kW/t
Pancéřování: 120 až 305 mm

Hlavní bojové tanky

Hmotnost: 38 až 65 tun
Výzbroj - ráže: 105 až 135 mm
Poměr výkonu k hmotnosti: 9,42 až 21,1 kW/t
Pancéřování: 80 až 1500 mm


Rozdělení tanků podle poválečné generace:

Tanky 1. generace

Charakteristika: První poválečná generace tanků. Vychází z válečných typů nebo se jedná o typy již za 2. světové války vyvíjené. Používají relativně silný ocelový pancíř a kanóny ráže 76,2 až 100 mm. Jejich první verze zpravidla ještě vůbec nejsou vybaveny prostředky pro vedení nočních bojů.

Typy: Type 59, Typ 61, T-54, T-55, M47, M48, Centurion.

Tanky 1,5. generace

Charakteristika: Jedná se stále o typy z užší návazností na poslední válečné modely. Jsou vybaveny zesíleným ocelovým pancířem a kanónem ráže 100 až 115 mm. Pro boj v noci používají aktivní infračervené zaměřovače. Pro jednoduché balistické výpočty jsou vybaveny analogovými počítači.

Typy: T-62, M60.

Tanky 2. generace

Charakteristika: Tanky zpravidla nové nebo silně vylepšené dřívější konstrukce. Stále vybaveny ocelovým pancířem. Ráže kanónu se u západních typů ustálila na 105 až 120 mm.

Typy: AMX-30, Leopard 1, M60A2/A3, Chieftain.

Tanky 2,5. generace

Charakteristika: Většinou modernizované tanky druhé generace s výjimkou tanků T-64 a T-72. Disponují v naprosté většině případů komorovým nebo vrstveným pancířem. Kanón ráže 105 až 125 mm, je ovládán pomocí integrovaného systému palby 1. generace. Tanky používají pasivní infračervené zaměřovače, televizní kamery pro nízkou úroveň osvětlení nebo i termokamery 1. generace.

Typy: Type 80, AMX-32, Merkava Mk.1, Leopard 1A4, T-64, T-72, M60A3TTS, Chieftain Mk.11/12.

Tanky 3. generace

Charakteristika: Disponují pokročilým pancířem komorového nebo vrstveného typu. Hlavní výzbroj má nezměněnou ráži 105 až 125 mm. U západních konstrukcí se ale objevují kanóny ráže 120 mm s hladkým vývrtem. Všechny tanky jsou vybaveny integrovanými systémy řízení palby vylepšené první nebo druhé generace. Pro boj za všech podmínek jsou používány digitální počítače, termovize, popř. pasivní infrazaměřovače. Objevují se panoramatické zaměřovače velitele.

Typy: Type 85, AMX-40, Merkava Mk.2, Leopard 2, T-80, M1 Abrams, Challenger 1.

Tanky 3,5. generace

Charakteristika: Modernizované tanky 3. generace nebo pokročilé nové konstrukce (Al Khalid apod.) Ochranu má na starosti vrstvený nebo dynamický pancíř, často modulárního typu. Kanón má ráži 120 až 125 mm. Vysokou pravděpodobnost zásahu cíle zajišťují systémy řízení palby 2. nebo 3. generace. Standartním vybavením pro boj v noci a za zhoršených povětrnostních podmínek jsou termovize, zpravidla již 2. generace. Tanky jsou schopny použít taktiku "hunter-killer".

Typy: Merkava Mk.3, Typ 90, Leopard 2A5, Al-Khalid, T-80UM-1, M1A2 Abrams, Challenger 2.

Tanky 4. generace

Charakteristika: Nejnovější tanková generace zavedená v armádách. Zatím všechny typy používají (nebo mohou použít) kombinaci modulárního vrstveného a dynamického pancíře. U všech typů je použit, alespoň jednoduchý systém aktivní obrany. Kanóny ráže 120 až 135 mm, mají vylepšenou nebo novou konstrukci. Nabíjeny jsou pomocí nabíjecích automatů. SŘP 3. nebo dokonce 4. generace jsou vybaveny výkonnými digitálními počítači, termovizemi 2. generace, panoramatickými zaměřovači velitele s termovizí se schopností "hunter-killer" a častá je i schopnost automatického sledování cíle a schopnost střílet z kanónu i naváděné střely.

Typy: AMX Leclerc, Merkava Mk.4, T-2000 Black Eagle.

Tanky 4,5. generace

Charakteristika: Do této víceméně hypotetické kategorie budou patřit modernizované tanky 4. generace popř. nové progresivní konstrukce. Počítá se s modulárním vrstveným nebo dynamickým pancířem vylepšeného typu a širokým uplatněním aktivních obranných systémů. Tanky 4,5. generace budou pravděpodobně vybaveny vyvíjenými kanóny ráže 135 až 140 mm. SŘP 4. a lepší generace budou umožňovat efektivní střelbu na cíle vzdálené více než 4000 metrů neřízeným a více než 5000 metrů řízeným střelivem a i jejich mnohem lepší identifikaci použitím prostředků "cizí-vlastní", termovizí 3. generace nebo i průzkumným radarem. Více viz. Budoucnost tanku.

Typy: FMBT.

Tanky 5. generace

Charakteristika: Projektované typy budoucnosti. Počítá se s použitím kombinace modulárního vrstveného, elektromagnetického pancíře a aktivních obranných systému typu "soft-kill" i "hard-kill". Hlavní výzbroj budou představovat elektro-termo-chemické kanóny popř. jiné pokročilého typu. SŘP a systémy pro orientaci v prostoru budou v široké míře využívat některé prvky virtuální reality. O průzkum okolí tanku se bude starat baterie různých senzorů pracujících v širokém rozmezí elektromagnetického spektra. Více viz. Budoucnost tanku.

Typy: NGP, FCS, MODIFIER.


© Daniel Machacek 2001 - 2002