Typ 90

Historie a obecná charakteristika:

Vývoj tanku Typ 90 byl zahájen v roce 1976 sekcí pro technický výzkum japonské domobrany. Jedná se o tank třetí japonské generace, který ale některými svými parametry patří spíše do generace následující (systém automatického sledování cíle, automatický nabíjecí systém, systém aktivní ochrany atd.). Na návrhu nového tanku se ale pravděpodobně pracovalo už od roku 1974. Na vývoji se dále podílely firmy Mitsubishi, která měla na starost vlastní tank (Mitsubishi Heavy Industries) a systém řízení palby (Mitsubishi Electric) a Japan Steel Works, která měla na starost kanón. V průběhu vývoje byl tank označován jako TK-X. První prototypy (pravděpodobně 2 kusy) byly vyrobeny v letech 1982 až 1984. Ty jsou označovány jako tanky TK-X první generace. Po zkouškách těchto tanků byly vyrobeny v letech 1986 až 1988 další 4 prototypy označované jako tanky TK-X druhé generace. Ty byly zkoušeny v letech 1987 až 1988. Poté bylo pravěpodobně vyrobeno šest kusů tanků TK-X, které odpovídaly předvýrobní sérii. 28. října 1987 byl tank poprvé předveden veřejnosti. V roce 1990 pak byla zahájena výroba prvních 30-ti tanků, které již nesly označení Typ 90. Celkem má být vyrobeno asi 400 tanků, při ceně 8,5 miliónů dolarů za jeden tank (cena vztažená na počátek 90. let). Do roku 1994 mělo být vyrobeno 180 tanků. Výroba potom měla pokračovat pomalým tempem asi 20 ks za rok.
Celkové schéma je podobné jako u většiny ostatních tanků. Vepředu je řidičský úsek, ve střední části je umístněna věž a vzadu je umístněna pohonná jednotka. Věž je pouze dvoumístná, protože nabíječe nahradil nabíjecí automat. Vpravo ve věži má stanoviště velitel a vlevo střelec.

Palebná síla, systém řízení palby a přístrojové vybavení tanku:

Tank Typ 90 je vybaven upraveným německým kanónem Rh 120 (výrobcem je Rheinmetall) s termickou ochranou hlavně, ejektorem a stabilizací v obou rovinách. Kanón je nabíjen japonským nabíjecím automatem, což umožnilo snížit osádku na 3 muže a zvýšit ochranu osádky. Rychlost střelby se pohybuje mezi 10 až 11 ranami za minutu. Z kanónu je možné střílet standartní munici NATO ráže 120 mm. Zásoba munice je kolem 40 kusů a odhaduje se, že 25 kusů je umístněno v korbě a 15 kusů ve věži. Doplňkovou výzbroj tvoří spřažený kulomet Typ 74 ráže 7,62 mm a protiletadlový kulomet M2HB ráže 12,7 mm.
Systém řízení palby společnosti Mitsubishi Electric obsahuje digitální počítač, různé senzory a stabilizované zaměřovače střelce i velitele. Střelec má v zaměřovači vestavěný termovizní kanál a laserový dálkoměr. Velitel je vybaven plně stabilizovaným panoramatickým zaměřovačem z celokruhovým odměrem a denním/nočním pasivním infračerveným kanálem. Tank je jako první na světě vybaven systémem automatického sledování cíle, což mu pravděpodobně umožňuje i efektivní postřelování nízkolétajících pomalejších cílů hlavní výzbrojí.
Řidič tanku Typ 90 může pro jízdu v noci použít pasivní noktovizní periskop.

Tank Typ 90 vybavený odlišnými zadýmovacími granátomety.

Ochrana:

Balistická ochrana tanku Typ 90 je zajištěna svařovaným ocelovým pancířem, který je na čele korby, věže a bocích věže dále zesílen pomocí vrstveného kompozitního pancíře domácí výroby. Síla pancíře je značná a dosahuje až kolem 700 mm na čele věže (příruba asi 650 mm). Ochrana boků korby je zvýšena použitím ochranných krytů pásů (ocel o tloušťce 10 mm ?). Ochrana proti výbuchu vnitřní zásoby munice je řešena obdobně jako u tanku M1 Abrams použitím tzv. odfukovacích panelů. Tank je vybaven kolektivním systémem ochrany před zbraněmi hromadného ničení a automatickým hasícím systémem. Dále je tank Typ 90 vybaven systémem aktivní ochrany, jehož součástí jsou detektor laserového ozáření, pokrývající přední polosféru a zadýmovací granátomety Typ 73 (2x3, později 2x4).

Pohyblivost:

Tank Typ 90 je poháněn motorem Mitsubishi M-10ZG o výkonu 1119 kW (1500 koní) (někdy uváděn i motor M-12ZG). Dále hydromechanickou automatickou převodovkou se čtyřmi převodovými stupni vpřed a dvěma vzad. Pojezdové ústrojí je vybaveno pokročilým hydropneumatickým odpružením 1. a 6. páru kol a odpružením torzními tyčemi na 2., 3., 4. a 5. páru kol. Toto řešení umožňuje měnit světlou výšku v rozmezí 200 až 600 mm (běžně je 450 mm). Maximální rychlost tanku je kolem 70 km/h při jízdě vpřed, 42 km/h při jízdě vzad a až přes 50 km/h při jízdě v terénu. Některé zdroje uvádějí, že je tank schopen hluboké brodění a to do hloubky větší než 4 metry.

Verze a odvozené typy:

TK-X 1. generace: První prototypy tanku Typ 90. Pravděpodobně ještě nevybaveny automatickým nabíjecím zařízením.
TK-X 2. generace: Vylepšené prototypy již odpovídající (až na drobnosti) tanku Typ 90.
Typ (Type) 90 1. varianta: Tank Typ 90 vybavený třemi granátomety Typ 73 na každé straně věže.
Typ (Type) 90 2. varianta: Tank Typ 90 vybavený čtyřmi vylepšenými granátomety na každé straně věže.
Type 90 ARV: Vyprošťovací tank na bázi podvozku tanku Typ 90.
Type 91 AVLB: Mostní tank vybavený mostem nůžkového typu.
Dále mohou být tanky zavedené do výzbroje japonských sil domobrany vybaveny dozerovou radlicí pro vyhlubování úkrytu.

Jeden z prototypů tanků TK-X druhé generace.


Typ 90 - Data: 
Typ: hlavní bojový tank
Posádka: 3
Rozměry:
    Délka korby (mm) 7 480
    Délka s kanónem dopředu (mm) 9 755
    Maximální šířka (mm) 3 420 (3 510 Soukup)
    Maximální výška (mm) 2 340 (2 300 Soukup)
    Výška po věž (mm) ?
    Světlost (mm) 200 - 450 (volitelná)(200 - 600)
Hmotnost:
     prázdná (kg) 50 000 (43 000 Soukup)
     bojová (kg) 52 000 (45 400 Soukup)
Výzbroj:
    Kanón - Typ/Ráže/Délka Rh 120 hl/120/44
               - Počet nábojů  kolem 40 (42)
               - Stabilizace ve 2 rovinách
               - Odměr (°) 360
               - Náměr (°) -12 až 15
               - Rychlost palby 10 - 11 ran/min
    Kulomety: Spřažený - Typ/Ráže/Délka Type 74/7,62/?
                    Protiletadlový - Typ/Ráže/Délka M2HB/12,7/? 
    Počet nábojů do kulometů ?
    Zadýmovací granátomety  2x3 (2x4)
Pojezdové ústrojí:
    Zavěšení podvozku hydropneumatické + torzní tyče
    Pásy - Šířka (mm) ~600
            - Délka styčné plocha pás-země (mm) asi 4 600
Pohon a výkony:
    Motor - Typ Mitsubishi Typ M-10ZG
               - Výkon (kW)/při otáčkách (ot/min) 1119/2400
    Převodovka - Typ automatická
                        - Počet stupňů - Vpřed/Vzad 4/2
    Palivo/Zásoba paliva (l) Nafta/900
    Měrný hmotný výkon (kW/t) 21,2 (24,6 Soukup)
    Měrný tlak na povrch (kg/cm.2) 0,91 (0,89 Soukup)
    Rychlost - maximální (km/h) 70
                  - maximální zpětná (km/h) 42
                  - průměrná v terénu (km/h) 40 - 50
    Dojezd - na komunikaci (km) uváděno 300 až 400
    Maximální stoupání (%) 60
    Maximální náklon (%) 40
    Překročitelnost - šířka zákopu (m) 2,7
    Výstupnost - výška kolmé stěny (m) 1
    Brodivost - bez přípravy (m) 2 - 2,1
                    - s přípravou (m) 4+
Ochrana:
    Protipožární zařízení automatické
    Filtroventilační zařízení ano
 Pancéřování:
    Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm) ocel + kompozitní vícevrstvé/?
               - Boky typ/max. tloušťka (mm) ocel + ochranné kryty pásů/? + 10
               - Záď typ/max. tloušťka (mm) ocel/?
               - Dno typ/max. tloušťka (mm) ocel/?
    Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) ocel + kompozitní vícevrstvé/700
           - Boky typ/max. tloušťka (mm) ocel + kompozitní vícevrstvé/?
           - Záď typ/max. tloušťka (mm) ocel/?
           - Strop typ/max. tloušťka (mm) ocel/?
Systém řízení palby: SŘP firmy Mitsubishi Electric
    Balistický počítač digitální
    Zaměřovače stabilizovaný denní/noční termovizní střelce,
stabilizovaný denní/noční pasivní infračervený velitele
    Dálkoměr laserový
Zařízení řidiče pasivní noktovizní
Elektrický systém:  24 V ?
Ostatní informace: 
    Výrobce Mitsubishi Heavy Industries, Tokyo, Japonsko
    Zahájení vývoje 1976
    Prototyp 1982 (1. gen.), 1986 (2. gen)
    Výroba 1990 - 1999 ? (do roku 1994 vyrobeno asi 180 ks)
    Rok zavedení do výzbroje 1990
    Rok vyřazení z výzbroje 20??
    Ve výzbroji armád Japonsko (plán ~400 ks)
    Cena (US dolary) 8,5 mil. (1993)

© Daniel Machacek 2001 - 2002