T-55S (M-55 S1)

Historie a obecná charakteristika:
Slovinský tank T-55S, který bývá nazýván i M-55 S1 nebo T-55S1, je zdařilou modernizací dnes již svými parametry nevyhovujícího tanku T-55. Uspořádání tanku zůstalo stejné jako u typu T-55. V přední části korby má stanoviště řidič, ve střední je umístněna věž, a v zadní je motorový úsek. Modernizace výzbroje slovinské armády probíhala od roku 1990 a přímo modernizace tanku T-55 byla oficiálně připravována od roku 1994 a naplno se pak rozjela v rámci projektu STEEL, na kterém se pracovalo od roku 1995. Tank T-55 byl vybrán, protože byl počátkem 90. let se 30 kusy nejrozšířenějším tankem ve výzbroji slovinské armády. Relativně moderních jugoslávských tanků M-84 zůstalo ve Slovinsku jen nepatrně. Integrátorem projektu byl opravárenský podnik STO Ravne, který spolupracoval s firmami Fotona a izraelskou Elbit Ltd. Prototyp tanku označovaný P2 byl představen představitelům armády a státu v prosinci 1996. Poté následovaly zkoušky tanku a ověřování palebné síly. Na podzim roku 1997 pak proběhly s tanky T1 až T4 vojskové zkoušky. Pravděpodobně od roku 1998 se začlo s modernizací a poslední modernizovaný tank byl dodán počátkem roku 2000 a projekt STEEL byl ukončen. Tentýž rok dostal tento typ tanku 74. oklepno-mechanizirani bataljon v Mariboru a po zacvičení osádek v průběhu roku 2000 a 2001 bude T-55S hlavní tankem slovinské armády. S tankem se počítá pro následujících 10 až 15 let. Pro výcvik osádek tohoto tanku byl vytvořen i nový simulátor.

Výzbroj, SŘP a přístrojové vybavení:
Palebná síla tanku T-55 je dnes již zcela nedostačující, takže se jednalo o problém, který musel podnik STO Ravne vyřešit. Dříve bylo uváděno, že kanón T-10 ráže 100 mm byl zcela nahrazen britským typem L-7 ráže 105 mm. Podle Ing. Martince byl kanón ponechán, ale byl mu zvětšen vývrt na 105 mm. V každém případě je kanón vybaven termickou ochranou, ejektorem a je plně stabilizován s možností aretace. Tyto opatření vedly k zvýšení přesnosti střelby při stání i za pohybu. Zákluz závěru kanónu se pohybuje mezi 490 až 525 mm. U kanónu je udáváno, že jeho hlaveň snese 1000 výstřelů bez poškození. Střílí municí APFSDS-T, HEAT-T a HESH-T, které je vezeno celkem 36 kusů. Kromě toho se používají i jejich cvičné verze. S municí APFSDS-T je dosahováno průbojnosti 350 mm na 2000 metrů. To je rozhodně lepší výsledek než u původní munice používané u tanku T-55, ale přesto je tato průbojnost v dnešní době na hranici efektivnosti, takže se dá předpokládat, že se hledají cesty jak ji v dohledné době trochu zvednout. Nepodařilo se zjistit, jestli je možné s kanónu tanku T-55S1 střílet standartní munici NATO stejné ráže. Náměr kanónu je udělován elektrickým pohonem. Přídavná výzbroj zahrnuje kulomet ráže 7,62 mm spřažený s kanónem s 3000 náboji a protiletadlový kulomet ráže 12,7 mm s 250 náboji lafetovaný na stropě věže. Tank je vybaven systémem řízení palby EFCS 3-55B domácí společnosti Fotona. Integruje v sobě systémy ovládání odměru a na náměru kanónu, palubní digitální balistický počítač a meteosenzory. Dále využívá informací o cíli, zjištěných pomocí elektrooptických denních/nočních zaměřovačů střelce a velitele (zaměřovač COMTOS), o použitém střelivu, a vlastním pohybu tanku T-55S1. Další přístrojové vybavení zahrnuje dvě nové radiostanice BROM RC 04, které jsou použitelné i v podmínkách silného rušení, a řidičův pasivní noktovizní pozorovací přístroj CORDIS (nebo též CODRIS). Dále je tank vybaven vlastním diagnostickým systémem napojeným na interkom, na který je ještě napojeno i ovládání automatického protipožárního systému.

  

Vnitřek věže tanku T-55S.

Ochrana:
Balistická ochrana tanku T-55S1 je zajištěna původním ocelovým pancéřováním shodným s typem T-55 a přídavným dynamickým pancéřováním 3. generace, které dodala firma Elbit a vyrábí další izraelská firma Rafael. Jedná se 85 snadno namontovatelných nebo demontovatelných desek, které podstatným způsobem zvyšují odolnost čelních a bočních partií tanku proti kumulativním i podkaliberním střelám. Čelní polosféra tanku T-55S1 odolává v úhlu +60° až -60° střelám RPG-7, TOW i HOT. Pojezdové ústrojí je chráněno gumovými štíty. Nevýhodou je absence přídavné ochrany na stropu věže. Tank je dále vybaven systémem LIRD-1A (uvádí se i LIRD-2) varujícím posádku při ozáření tanku laserovým paprskem. Přístroj kontroluje celou oblast kolem vozidla a posádka je na ozáření upozorněna optickou a zvukovou formou (v interkomu). Pro rychlé zadýmování prostoru kolem tanku slouží dva šestihlavňové vrhače dýmových granátů s dostřelem do 100 metrů umístněné po obou stranách věže. Tank veze celkem 24 kusů těchto granátů. Z tanku T-55 bylo pravděpodobně zachováno zadýmovací zařízení TDA, kterým je vybavena pohonná jednotka. Tank je vybaven halonovým protipožárním systémem v prostoru osádky i motoru, reagujícím během 5 až 100 ms.

Pohyblivost:
Pohyblivost tanku T-55S1 zůstala zhruba shodná s původním modelem T-55, to jest maximální rychlost na zpevněných komunikacích asi 50 km/h (uváděno i 55 km/h) a průměrná rychlost v terénu mezi 20 až 30 km/h. Motor V-55 je shodný s původním, ale drobné úpravy přispěly ke zvýšení výkonu asi o 20 kW, aby byl eliminován vliv nárůstu hmotnosti vozidla na pohyblivost. Pojezdové ústrojí nedoznalo oproti typu T-55 větších změn. Byly však vyměněny původní ocelové pásy za nové ocelové s gumovými patkami, které mají větší životnost a přispívají k tišší jízdě, stejně tak k menšímu opotřebování pevných komunikací. Dále bylo směrové řízení vybaveno servohydraulickým posilovačem pro ulehčení řízení.

Odvozené typy:
Zatím pravděpodobně neexistují žádné. První prototypy se, ale mohly v drobnostech od finálního modelu odlišovat.

  

Tank T-55S.


T-55S - data:

Typ: střední tank
Posádka: 4
Rozměry:
    Délka korby (mm) 6 450
    Celková délka (mm) 8 485
    Maximální šířka (mm) 3 500
    Výška po věž (mm) 2 350
    Světlost (mm) 425
Hmotnost:
     prázdná (kg) ?
     bojová (kg) 38 000
Výzbroj:
    Kanón - Typ/Ráže/Délka upr. T-10 nebo L-7 dr/105/?
               - Počet nábojů  36
               - Účinný dostřel (m) > 2000
    Kulomety - Spřažený - Typ/Ráže ?/7,62
                    - Protiletadlový - Typ/Ráže NSVT?/12,7
                    - Počet nábojů 3000 ráže 7,62 mm a 250 ráže 12,7 mm
    Zadýmovací granátomety 2x6 (celkem 24 granátů)
Pohon a výkony:
    Motor - Typ V55
               - Výkon (kW) 433 (447)
    Převodovka - Typ mechanická
                        - Počet stupňů - Vpřed/Vzad 5/1
    Palivo/Zásoba paliva (l) Nafta/960
    Měrný hmotný výkon (kW/t) 11,2 (11,8)
    Měrný tlak na povrch (kg/cm.E2) 0,85
    Rychlost - maximální (km/h) 50 (55)
                  - průměrná v terénu (km/h) 22 - 28
    Dojezd - na komunikaci (km) 500
                - v terénu ?
    Maximální stoupání (%) 60
    Maximální náklon (%) 40 ?
    Překročitelnost - šířka zákopu (m) 2,7
    Výstupnost - výška kolmé stěny (m) 1,2
    Hluboké brodění (m) ?
Ochrana:
    Automatické protipožární zařízení ano
    Filtroventilační zařízení ano
 Pancéřování:
    Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm) ocel + dynamické/800+ vs. HEAT 
               - Boky typ/max. tloušťka (mm) ocel + dynamické (v horní části) + gumové ochranné kryty pásů/?
               - Záď typ/max. tloušťka (mm) ocel/?
               - Dno typ/max. tloušťka (mm) ocel/?
    Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) ocel + dynamické/800+ vs. HEAT
           - Boky typ/max. tloušťka (mm) ocel + dynamické/800+ vs. HEAT
           - Záď typ/max. tloušťka (mm) ocel/60
           - Strop typ/max. tloušťka (mm) ocel/30
Systémy řízení palby: FOTONA EFCS3-55B
    Balistický počítač ano
    Zaměřovač elektrooptický střelce a velitele, oba stabilizované
    Dálkoměr laserový Nd:YAG
Pohon věže: elektrický
Ostatní informace: 
    Výrobce Opravárenský podnik STO Ravne, Slovinsko
    Zahájení vývoje 1994
    Prototyp 1996
    Výroba 1998? - 2000
    Rok zavedení do výzbroje 2000
    Rok vyřazení z výzbroje 20??
    Ve výzbroji armád Slovinsko (30 ks)
    Cena (US dolary) ?
© Daniel Machacek 2002