Informační a spojovací systémy 

Systémy průzkumu bojiště
Systémy vnitřního spojení
Systémy vnějšího spojení
Navigační systémy
Systémy řízení bojové činnosti (BMS - Battle Management Systems)