Americký DU pancíř 

Zkouška pancéřování tanku M1A2 SEP.


Vývoj a historie:

Tank M1A2 Abrams byl vyvíjen od roku 1988. V jeho pancíři se jako u prvního tanku vůbec objevil ochuzený uran. Použit je pouze v čelním pancéřování věže. Tento pancíř s ochuzeným uranem byl ale použit už u tanků M1A1HA vyráběných od října 1988. Bohužel zatím nebyly zjištěny další, podrobnější údaje o vývoji tohoto zajímavého pancéřování.

Složení:

Jedná se upravený předchozí pancíř s novou vrstvou vyrobenou z ochuzeného uranu. Některé zdroje uvádí tloušťku této vrstvy asi na 100 mm. Nebylo zjištěno žádné podstatné zesílení čelního pancíře oproti tanku M1A1. Vrstva ochuzeného uranu totiž možná nahradila bývalou vrstvu z keramiky. Americké zdroje (časopis Armor) se zmiňují o vrstvě OU mezi dvěmi ocelovými pláty. Protože je OU těžší a odolnější je možné použít i tenčí pancíř. Je ale pravděpodobné, že nějaká vrstva z plastu v pancíři bude kvůli ochraně proti munici s plastickou hlavou.

Jedna z možných variant složení pancíře s ochuzeným uranem.
Zleva: 1. vrstva - ocel, 65 mm; 2. vrstva - plast zesílený uhlíkovými vlákny, 100 mm; 3. vrstva - legovaný ochuzený uran, 100 mm; 4 vrstva - plast zesílený uhlíkovými vlákny, 250 mm; 5 vrstva - ocel, 100 mm.

Odolnost oproti homogenní oceli střední tvrdosti:

Pro odolnost proti kineticky působící munici je uváděna hodnota asi 600 mm (Zaloga - M1A1HA) někdy i 700 mm. Soukup uvádí ekv. tloušťku 400 - 480 mm u tanku M1A2, což při započtení sklonu dává 520 až 620 mm. Použitím ochuzeného uranu tedy výrazně stoupl FTU proti KE munici a to až na hodnotu 0,8 až 0,9. Tato hodnota není stejná pro všechny typy střel s kinetickým účinkem. Pancíř je velice kvalitní ochranou například proti penetrátorům z wolframu. Horší je odolnost proti penetrátorům z ochuzeného uranu. Pro odolnost proti munici HEAT je u tanku M1A1HA uváděna hodnota 1300 mm. FTU je pak asi 1,6 - 1,7. Pro tank M1A2 by měla platit stejná hodnota, i když některé zdroje uvádějí další zlepšení. Někdy je uváděno, že tank M1A2 disponuje DU pancířem 2. generace. Pro tank M1A2 SEP se uvádí vybavení DU pancířem 3. generace.

Použití:

Tanky M1A1HA, M1A1 D ?, M1A2 a M1A2 SEP Abrams.

Zdroje:

Soukup M.: Tanky 2/3 díl, ESo-video, Praha 1995
Zaloga S.: M1 Abrams, Osprey Publishing, 1999
Armor Magazine
Army Research Laboratory
Internet


© Daniel Machacek 2002