Tříštivotrhavá a protipěchotní tanková munice

Francie
Slovensko
SSSR/Rusko
USA


© Daniel Machacek 2002