KBCM (Kit Basique de Countre Mesures) 

Rozmístnění komponentů systému aktivní obrany KBCM na obrněném vozidle AMX-10RC a tanku AMX Leclerc:
1. Detektor laserového ozáření. 2. Detektor varující při odpálení rakety. 3. Infračervený rušič LIRE. 4. Zadýmovací obranný systém GALIX.


KBCM je systém aktivní obrany typu "soft kill" vyvíjený v současné době (2002) francouzskou společností GIAT Industries. Zatím je tento systém coby technologický demonstrátor umístněn na obrněném průzkumném vozidle AMX-10RC a je podrobován zkouškám u francouzské armády, která uvažuje o jeho použití na tancích AMX Leclerc. Koncepcí se nejvíce podobá švédskému systému HDAS a to použitím více druhů detekčních prostředků, modulární koncepcí a otevřenou architekturou se schopností snadné modernizace.
Systém KBCM v sobě integruje detektory laserového ozáření s celokruhovou působností a systém detekce raket. Další součástí je výkonný infračervený rušič LIRE. Ten se velmi podobá ruskému/ukrajinskému systému Štora. Je možné, že se jedná o jeho francouzskou odvozeninu, protože francouzi o tento systém projevili v 90. létech velký zájem. Tento rušič může být použit proti střelám 2. generace (výrobce uvádí použití proti střelám s naváděním stejným jako u typu TOW), ale pravděpodobně je účinný i proti střelám s infračerveným naváděním, popř. může být použit proti optice a očím navádějícího vojáka v případě raket 1. generace. Stejným způsobem může být použit i proti tankům (oslepení střelce nebo termokamery). Díky modulární koncepci je možné jeho nahrazení laserovým rušičem (který je pravděpodobně ve Francii vyvíjen). Pro rychlé zamaskování dýmovou clonou je pak systém KBCM vybaven kompletem GALIX. Dále je složen z vyhodnocovacího elektronického bloku, který může být v tanku nezávislý na ostatních systémech nebo může být napojen na systém FINDERS, poskytující integrované spojení mezi strojem a člověkem (tzv. MMI - Man Machine Interface). Opět podobnost se systémem HDAS. Stejně jako u švédského systému, i KBCM může fungovat, tak, že data z něj přijímá více tanků najednou, což umožňuje v rámci celé jednotky volit takové použití systému, které je v dané situaci nejvhodnější.

Zdroje - GIAT Industries.


© Daniel Machacek 2002