Pancíř tanků T-72B a T-90 

Celkový pohled na věž tanku T-72B. Dutiny jsou zde zakryty vrchním plátem pancíře.


Vývoj a historie:

Tank T-72B byl vyvíjen od roku 1982. Jeho ochrana měla být oproti starším modelům T-72 dále vylepšena, pro zajištění výšší odolnosti proti nové západní munici ráže 120 mm. Tank T-72B byl zaveden do výzbroje v roce 1985. Odolnost věže byla zvýšena novým pancéřováním s kombinovanou vnitřní výplní. Odolnost korby byla zvýšena přidáním 20 mm tlustého ocelového plátu. Koncem 80. let začal vývoj tanku T-90, který z typu T-72B vycházel. Zvýšení ochrany u něj bylo dosaženo zejména přidáním dynamického pancéřování druhé generace Kontakt-5 a úpravami vnitřní výplně pancíře.

Odhalená dutina (levá) v čelním pancíři věže tanku T-72B s vloženými třívrstvými pláty. Snímek je otočen, takže vlevo je čelo věže a vpravo je prostor osádky (jde vidět část střeleckého zaměřovače).

Složení:

Pancíř je složen ze tří hlavních vrstev. Vnější a vnitřní homogenní ocelové vrstvy a dutiny vyplněnou prostřední složenou vrstvou. Vnější vrstva má maximální tloušťku 110 až 210 mm při daném sklonu pancíře. U zadní vrstvy se tloušťka může pohybovat kolem 60 - 100 mm (není ověřeno, jedná se o odhad, nicméně maximální tloušťka není větší než asi 150 mm, protože dále je umístněn zaměřovač střelce). Prostřední vrstva tlustá maximálně asi 480 mm je na tancích zvrchu zakrytá homogenní kovovou deskou (pravděpodobně ocelovou). Prostřední výplň se dá po odstranění této krycí vrstvy vydělat a opravit (při poškození) nebo úplně vyměnit (při modernizaci). Protože na snímcích nejsou vidět žádné vnější úchytky nebo něco podobného, je nepravděpodobné, že by se s výměnou počítalo v polních podmínkách. Tato vnitřní výplň je složená z několika (19 až 20) vložených vrstvených (lepených) přepážek, které jsou skloněny pod úhlem 54 až 55° od podélné osy věže. Mezi nimi je vzduchová mezivrstva. Tyto přepážky jsou složeny ze dvou kovových vrstev po 21 a 3 mm s 6 mm pryžovou mezivrstvou. Dále jsou ještě vybaveny 22 mm tlustou spojkou přivařenou k tlustší kovové vrstvě. Ty zajišťují fixaci přepážek ve výplni a správnou tloušťku vzduchové mezivrstvy. Na zadní část je pak ještě navařen 45 mm tlustý kovový plát. Ten má navařenou úchytku (alespoň na jednom snímku), která je ale běžně nejspíš schovaná pod krycím plátem. Co se týče složení existuje předpoklad, že kov použitý na vnitřní přepážky je hliníková slitina. Pro tank T-90 se pak uvádí jeho výměna za titanovou slitinu. Kromě této informace (pouze předpoklad) nejsou o úpravách na vnitřní výplní pancíře tanku T-90 žádné další bližší informace. Některé zdroje (TRADOC) dokonce předpokládají, že ke zlepšení vlastního pancíře tanku v podstatě vůbec nedošlo. Podle nákresů (viz. obr. níže), se tloušťka pancéřování tanku T-90 oproti T-72B pravděpodobně nezvýšila, takže k zvýšení odolnosti (pokud k němu došlo) se šlo cestou zkvalitnění pancíře.
Korba tanků T-72B a T-90 je chráněna 235 mm tlustým vícevrstvým pancířem skloněným na úhel 68° (max. tloušťka 627 mm zepředu). O složení tohoto pancíře není mnoho známo. Existují domněnky o třívrstvém uspořádání s vrstvami o tloušťkách 110, 105 a 30 mm. Z nichž vnější a vnitřní je z oceli. Prostřední vrstva možná obsahuje plast zesílený skelnými nebo uhlíkovými vlákny.
V oblasti vnitřku tanku je k pancíři navíc přidělána vrstva protiradiačního materiálu, která slouží navíc jako protistřepinová.

Porovnání věží tanků T-72B (hnědá) a T-90 (zelená). Zdá se, že tloušťka čelního pancíře zůstala nezměněna.

Odolnost oproti homogenní oceli střední tvrdosti:

Čelní pancíř věže tanku T-72B má proměnnou tloušťku. Ing. M. Soukup uvádí maximální tloušťku na 540 mm. Podle fotografií je ale tloušťka při daném úhlu sklonu větší a to 540 až 800 mm. Pro tank T-72B jsou uváděny hodnoty odolnosti ~530 mm proti munici APFSDS a ~520 mm proti munici HEAT. FTU je 0,66 - 0,96 vs. APFSDS a 0,65 - 0,95 vs. HEAT. Pro tank T-90 se uvádí odolnost vlastního pancíře čela věže na ~550 (530) mm proti munici APFSDS a ~650 (520) mm proti munici HEAT. Tloušťka pancíře se pravděpodobně nezměnila. FTU je 0,69 - 1,02 vs. APFSDS a 0,81 - 1,2 (0,65 - 0,95) vs. HEAT. Tyto hodnoty jsou dále zvýšeny přídavným dynamickým pancéřováním Kontakt-5 na 800 (780 - 810) resp. 1250 - 1300 mm (1020 - 1220). Při testech odolal tank T-90 (bez dynamického pancíře Kontakt-5) pěti zásahům pancéřovkou RPG-7VR o průbojnosti 650 (750) mm, ale neodolal třem zásahům (z pěti) pancéřovky RPG-29 o průbojnosti 650 - 750 mm, což potvrzuje spíše hodnotu odolnosti 650 mm proti munici HEAT. U korby je u tanku T-90 odhadována odolnost na ~510 mm proti APFSDS a ~540 mm proti munici HEAT.

Použití:

Tanky T-72B, T-72B1, T-72BM, T-72S, T-90 a T-90S.

Pravá dutina v pancíři věže tanku T-90.


Zdroje:

Soukup M.: Tanky 2/3 díl, ESo-video, Praha 1995
Journal of Military Ordnance (Jim Warford), 2002
Armor Magazine
Zaloga S.: Soviet/Russian Armor and Artillery design practices
NII Stali
OPFOR WORLDWIDE EQUIPMENT GUIDE, TRADOC
Internet


© Daniel Machacek 2002