Zkratky 
Zkratka Anglický význam Český význam
AP Armour Piercing Kaliberní průbojná střela
AP-T Armour Piercing Tracer Kaliberní průbojná střela se stopovkou
APC Armour Piercing Cap Kaliberní průbojná střela s balistickou kuklou
APC-T Armour Piercing Cap Tracer Kaliberní průbojná střela s balistickou kuklou a stopovkou
APDS Armour Piercing Discard Sabot Podkaliberní průbojná střela
APDS-T Armour Piercing Discard Sabot Tracer Podkaliberní průbojná střela se stopovkou
APERS Antipersonel Protipěchotní střela
APERS-T Antipersonel Tracer Protipěchotní střela se stopovkou
APFSDS Armour Piercing Fin Stabilized Discard Sabot Podkaliberní průbojná střela s šípovou stabilizací
APFSDS-T Armour Piercing Fin Stabilized Discard Sabot Tracer Podkaliberní průbojná střela s šípovou stabilizací a stopovkou
CNT Canister Kartáčová střela ?
DS-T (DS-T Prac) Prac Discarding Sabot Tracer Practice Cvičná podkaliberní střela se stopovkou
FRAG-HE Fragmentation High Explosive Tříštivotrhavá střela
HE High Explosive Trhavá střela
HE-FRAG-FS High Explosive Fragmentation Fin Stabilized Tříštivotrhavá střela s šípovou stabilizací
HEAD-MP High Explosive Air Defence MultiPurpose Protivzdušná víceúčelová tříštivotrhavá střela
HEAT High Explosive Anti Tank Kumulativní protipancéřová střela
HEAT-T High Explosive Anti Tank Tracer Kumulativní protipancéřová střela se stopovkou
HEAT-FS High Explosive Anti Tank Fin Stabilized Kumulativní protipancéřová střela s šípovou stabilizací
HEAT-MP-T High Explosive Anti Tank MultiPurpose Tracer Víceúčelová kumulativní protipancéřová střela se stopovkou
HESH High Explosive Squash Head Protipancéřová střela s plastickou hlavou
HESH-T High Explosive Squash Head Tracer Protipancéřová střela s plastickou hlavou se stopovkou
HVAP-T High Velocity Armour Piercing Tracer Vysokorychlostní kaliberní průbojná střela se stopovkou
HVAPDS-T High Velocity Armour Piercing Discard Sabot Tracer Vysokorychlostní podkaliberní průbojná střela se stopovkou
I-HEAT-T Incendiary High Explosive Anti Tank Tracer Zápalná kumulativní protipancéřová střela se stopovkou
ILL Illuminating Osvětlovací střela
SH (SH-Prac) Prac Squash Head Practice Cvičná střela s plastickou hlavou
SMK Smoke Zadýmovací střela
SMK BE Smoke White Base Ejection Zadýmovací střela (bílý dým)
STAFF Smart Target-Activate Fire and Forgot Řízená střela
TP-DS-T Target Practice Discard Sabot Tracer Cvičná podkaliberní střela se stopovkou
TP-Frag Target Practice Fragmentation Cvičná tříštivotrhavá střela
TP-FSDS-T Target Practice Fin Stabilized Discard Sabot Tracer Cvičná podkaliberní střela s šípovou stabilizací se stopovkou
TP-HEAT-T Target Practice High Explosive Anti Tank Tracer Cvičná kumulativní střela se stopovkou
TP-T Target Practice Tracer Cvičná střela se stopovkou
WT White Phosphorus Zadýmovací střela s bílým fosforem
WT-T White Phosphorus Tracer Zadýmovací střela s bílým fosforem se stopovkou
© Daniel Machacek 2003