T 21

Model věže T 21.

Historie a obecná charakteristika:
Věž T 21 byl společným projektem společností DMD Holding a.s. (Slovensko) a GIAT Industries (Francie). Nebylo zjištěno kdy přesně začal vývoj. V současné době byl projekt zastaven. Oproti původním zprávám (z IDETU 2001) se nepotvrdilo, že by existoval prototyp. Projekt počítal s novou věží určenou primárně pro náhradu věží tanků T-72 s možností použití i pro tanky T-80, Leopard 1 a M60. DMD a GIAT uváděli, že se jedná o cenově nejefektivnější způsob jak získat tank vybavený kanónem ráže 120 mm. Cena věže je odhadována na 2 až 3,5 miliónů dolarů (v cenách roku 2001). V rámci projektu byla nabízena i pozdější modernizace podvozku. Konfigurace věže, u níž se uvádí hmotnost asi 15 až 15,5 tuny, je podobná konfiguraci věže tanku AMX Leclerc z níž taky nejspíše vychází. Velitel má stanoviště vlevo věže a střelec vpravo. Mezi nimi se nachází kanón. V zadní části věže je umístněn nabíjecí automat s náboji.

Výzbroj:
Zbraňový systém věže T 21 je modifikovaný z tanků Leclerc a T-72M2. Věž je vybavena francouzským kanónem Model F1 (CN-120-24 Lisse) s hladkým vývrtem hlavně a ráží 120 mm. Kanón je vybaven tepelnou ochranou hlavně a je plně stabilizován. Je nabíjen automatickým nabíjecím zařízením převzatým z tanku Leclerc. Rychlost střelby se pohybuje mezi 10-ti až 12-ti výstřely za minutu. Celkem je vezeno 44 kusů munice. Používá se munice ráže 120 mm podle standartů NATO.
Doplňkovou výzbroj může tvořit spřažený kulomet ráže 7,62 mm nebo 12,7 mm. Protiletadlovou výzbroj pak může představovat stejná kombinace. Jedna z variant počítá s použitím automatického protiletadlového kanónu ráže 30 mm (pravděpodobně ruský typ 2A42). V této variantě je potom zásoba munice 2000 kusů nábojů pro spřažený kulomet (ráže 7,62 mm) a 250 kusů nábojů pro protiletadlový kanón. Tank může být vybavem různými zadýmovacími granátomety. Počítá se z možností vybavit tank francouzským systémem blízké obrany tanku GALIX.

Počítačový model tanku T-72 s věží T 21 vybavenou automatickým protiletadlovým kanónem ráže 30 mm.

SŘP a přístrojové vybavení:
Věž měla být vybavena upraveným systémem řízení palby a systémem řízení věže TMS z tanku T-72M2. Střelec je vybaven plně stabilizovaným zaměřovačem s denním a nočním kanálem. Noční kanál je termovizní. Zaměřovač je vybaven laserovým dálkoměrem. Velitel je vybaven plně stabilizovaným panoramatickým zaměřovačem opět s denním i nočním kanálem. Noční kanál je opět termovizní a zaměřovač je vybaven laserovým dálkoměrem. Jedná se pravděpodobně o nějakou variantu zaměřovače VS 580 (MVS 580 ?). SŘP dále obsahuje digitální balistický počítač a senzory pro měření různých veličin. Možnost střílet má jak střelec, tak i velitel a SŘP plně podporuje použití taktiky "hunter-killer". Střelba je také možná za pohybu. Počítá se s možností vybavit věž systémem řízení bojové činnosti FINDERS.

Ochrana:
Věž T 21 je chráněna vrstveným kompozitním pancéřováním odvozeným z tanku AMX Leclerc. Stejně jako u tanku Leclerc je pancéřování navrženo jako modulární, takže je možné je snadno při poškození vyměnit nebo vylepšit bez podstatných zásahů do konstrukce věže. Toto pancéřování kryje předek a část boků věže. Zbytek věže je vybaven pravděpodobně homogenním svařovaným ocelovým pancířem. Oproti tanku Leclerc se zdá, že T 21 má tenčí horní pancíř. U věže T 21 se počítá s možností vybavení přídavným dynamickým pancéřování (pravděpodobně Brenus i Dynas). Ochrana proti výbuchu munice je řešena tzv. odfukovacími panely. Věž je vybavena protistřepinovou vrstvou. Pohon v náměru a odměru zařizují elektromotory, což snižuje riziko požáru kvůli vyloučení hydraulických kapalin. Věž je pravděpodobně vybavená automatickým hasícím zařízením. Dále je pro svou ochranu vybavena vrhači dýmových granátů (většinou 7 ks na každé straně).

Pohyblivost:
Pohyblivost závisí na použitém podvozku. Protože hmotnost věže T 21 se příliš neliší od hmotností věží cílových typů zůstává pohyblivost přibližně na stejné úrovni.

Odvozené typy:
Grafické znázornění projektu T 21 ukazuje na několik variant řešení. Např. s různě řešeným modulárním pancéřováním, přídavným dynamickým pancéřováním a doplňkovou výzbrojí.


Nákres tanku T-72 s věží T 21 vybavenou dynamickým pancéřováním.


© Daniel Machacek 2001 - 2002